Kategoria: Sakramenty Święte

Małżeństwo

 • Narzeczeni muszą wcześniej ukończyć katechizację przedmałżeńską.
 • Zamiar zawarcia małżeństwa zgłaszamy na 3 miesiące przed planowanym terminem ślubu w godzinach pracy kancelarii parafialnej, lub po uprzednim umówieniu się. Jest to wystarczający czas na wygłoszenie zapowiedzi, udział w dniu skupienia dla narzeczonych, oraz drugie spotkanie w kancelarii.
 • Narzeczeni zgłaszają się także do USC, aby otrzymać odpowiednie dokumenty do zawarcia ślubu konkordatowego, albowiem ślub kościelny jest także zanotowany w USC i dopiero wtedy pociąga za sobą skutki cywilno – prawne.
 • Narzeczeni, dwukrotnie przystępują do Spowiedzi św. Pierwsza z tych spowiedzi powinna być spowiedzią generalną z całego życia wkrótce po wizycie w kancelarii. Drugą spowiedź najlepiej odprawić na kilka dni przed planowanym ślubem.
 • Świadkowie ślubu muszą być wierzącymi i praktykującymi katolikami. Wykluczone jest ich niemoralne życie, albo życie w konkubinacie, lub związku niesakramentalnym. Świadkowie powinni również przystąpić do Komunii św.
 • Pamiętajmy o rocznicach ślubu. Starajmy się przeżyć w sposób religijny (Spowiedź, Msza św., i Komunia św.)

Do kancelarii parafialnej na rozmowy przedmałżeńskie należy przynieść:

 1. Dowody osobiste
 2. Świadectwa chrztu (jeśli ktoś był chrzczony poza parafią MB Częstochowskiej w Ksawerowie).
 3. Rok I Komunii Św.
 4. Zaświadczenia z USC (3 egzemplarze)
 5. Świadectwa ukończenia Kursu przedmałżeńskiego
 6. Nazwiska świadków i dokładne adresy
 7. Zaświadczenie z Poradni Rodzinnej

UWAGA!!!
Należy pamiętać, że świadectwo chrztu jest ważne sześć miesięcy od daty jego wystawienia, natomiast dokumenty wydane w USC są ważne trzy miesiące od daty wystawienia. Zatem data zawarcia  sakramentu małżeństwa nie może przekroczyć upływu terminu ważności powyższych dokumentów.

Pogrzeb

Zgłaszając pogrzeb do kancelarii parafialnej należy przynieść akt zgonu zmarłego z USC, kwit cmentarny jeżeli pochowanie zgonu będzie w grobie już używanym po przodkach.

Nasz udział w pogrzebie niech będzie wyrazem wiary w życie wieczne. Dlatego podczas konduktu żałobnego starajmy się modlić i śpiewać, a nie tylko być widzami. Nie rozmawiajmy w czasie prowadzenia ciała do kościoła, i w czasie odprowadzania na cmentarz.

Rodzina zmarłego niech przystąpi wcześniej do Spowiedzi św.

Zamawiając nekrolog zmarłego w Zakładzie Pogrzebowym prosimy pisać na nim prawdę zwłaszcza, jeśli chodzi o zaopatrzenie, bądź nie zaopatrzenie Sakramentem Namaszczenia Chorych zmarłego i zawieszeniu po ustaleniu pogrzebu w Kancelarii parafialnej.

Wielu z was, (a przyjmuje się ten zwyczaj coraz powszechniej) zamawia Msze św. za zmarłych. To piękny gest pamięci i pomocy zmarłym.

Namaszczenie Chorych

 • Tego Sakramentu udzielamy podczas Nabożeństw dla chorych w czasie rekolekcji parafialnych i dni chorych.
 • W domu na przyjście kapłana prosimy przygotować: biały obrus, postawić krzyż na stole i wodę święconą oraz zapalić świece.
 • Do chorych będących w niebezpieczeństwie śmierci udajemy się o każdej porze.
 • Według przepisów prawa kanonicznego Sakramentu Namaszczenia Chorych udzielamy ludziom ciężko chorym, oraz będącym w podeszłym wieku. Można go przyjmować wielokrotnie w różnych chorobach, jednak nie należy go nadużywać. Tzn. jeśli ktoś codziennie uczęszcza do kościoła nie powinien przyjmować tego Sakramentu na Nabożeństwach dla chorych!
 • Serdecznie prosimy, aby chorych zgłaszać w zapowiedzianych dniach. Będzie nam wtedy łatwiej zaplanować dojazd do chorych. Prosimy także, aby lżej chorym umożliwić przybycie do kościoła.

Sakrament Pokuty

Z Sakramentu Pokuty w naszej parafii można skorzystać w czasie nabożeństw oraz przed każdą Mszą św.

Comiesięczne spowiedzi z okazji I piątku:

 • Ogólna w Pierwsze Piątki od godz. 6:30.
 • Dla dzieci, młodzieży i starszych w I piątki od godz. 17.30.
 • Również w Pierwszy Piątek, od godz. 9:00 odwiedzamy chorych.

Bierzmowanie

Sakrament Bierzmowania jest zwykle udzielany w naszej parafii młodzieży gimnazjalnej z klas III, po uprzednim przygotowaniu, które trwa przez poszczególne miesiące roku szkolnego w III klasie Gimnazjum. Spotkania formacyjne dla kandydatów i ich rodziców są w kościele parafialnym po wieczornej Mszy św. w ostatnią niedzielę miesiąca, przez poszczególne miesiące roku. Z uzasadnionych przyczyn katecheta może nie dopuścić kandydata do Sakramentu Bierzmowania, lub odłożyć Bierzmowanie na czas późniejszy.

Czy wiesz, że…

Chrzest Święty

 • Sakramentu Chrztu udzielamy uroczyście na Mszy św. w I i III niedzielę miesiąca o godzinie 13.00 oraz w Uroczystość Bożego Narodzenia i Wielkanocy.
 • Chrzestni muszą być wierzącymi i praktykującymi katolikami. Wykluczone jest ich niemoralne życie, albo życie w konkubinacie lub związku niesakramentalnym. Chrzestni powinni również przystąpić do Komunii św.
 • Chrzestni, którzy są spoza naszej parafii powinni przynieść zaświadczenie ze swojej kancelarii parafialnej o tym, że taka osoba może być chrzestnym.
 • Sam Chrzest zgłaszamy wcześniej w kancelarii parafialnej w godzinach jej pracy przynosząc odpowiednie dokumenty tj: odpis aktu urodzenia z USC, oraz dane osobowe rodziców i chrzestnych.
 • Zapisywać do chrztu mają obowiązek rodzice, lub jedno z rodziców (a nie np. babcia czy sąsiadka).
 • Jeżeli rodzice dziecka mieszkają na terenie innej parafii to można zapisać dziecko do chrztu, ale za pisemną zgodą Ks. Proboszcza parafii, w której mieszkają rodzice.
 • Pamiątką chrztu jest świeca i biała szata.
 • Przy wyborze imienia kierujmy się imionami świętych i błogosławionych Kościoła.