Powrót do Duszpasterstwo

Nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej

Nadzwyczajnym szafarzem Komunii Świętej jest osoba świecka w wieku 35 – 65 lat wyznaczana przez Biskupa do pomocy duszpasterzom w udzielaniu Komunii Świętej podczas Eucharystii w której uczestniczy duża liczba wiernych i zanoszenia jej ludziom chorym lub w podeszłym wieku. Jest to bardzo odpowiedzialna funkcja dlatego też mężczyzna, który zostaje do niej powołany musi odznaczać się życiem w pełni sakramentami, aktywnym uczestnictwem w działalności wspólnotowej parafii oraz cieszyć się zaufaniem wśród innych członków Kościoła.

Osoba typowana do wykonywania posługi nadzwyczajnego szafarza Komunii Świętej zobowiązana jest do przejścia formacji przygotowawczej i pozytywnego zdania egzaminu pisemnego z teorii i ustnego z praktyki udzielania Komunii świętej podczas mszy świętej i zanoszenia jej chorym oraz osobom w podeszłym wieku.

Instrukcja w sprawie ustanawiania i formacji nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej

W naszej Parafii obecnie posługę tę pełni czterech mężczyzn. Są nimi:

  • Pan Dariusz Rybak
  • Pan Tomasz Krukowski
  • Pan Roman Sopala
  • Pan Sławomir Cieślak

Są oni w pełni oddani Kościołowi, a ich praktyki religijne są bardzo głębokie. Dzięki ich pomocy wielu wiernych może przystąpić do Stołu Pana i karmić Jego Ciałem i Jego Krwią sakramencie Eucharystii. Mężczyźni Ci pomagają kapłanom dotrzeć z Chrystusem do każdego, kto tego potrzebuje.

W roku 2012 odszedł od nas do wieczności jeden z szafarzy: Pan Czesław Urbanek.

Permalink do tego artykułu: http://www.ksawerow.archidiecezja.lodz.pl/duszpasterstwo/nadzwyczajni-szafarze-komunii-swietej/