Powrót do Parafia

Rady parafialne

W niedzielę 24 marca 2013 roku mając na uwadze dobro duchowe i materialne Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej w Ksawerowie powołuję Radę Duszpasterską i Ekonomiczną Parafii.

Permalink do tego artykułu: http://www.ksawerow.archidiecezja.lodz.pl/parafia/rady-parafialne/

Rada ekonomiczna

DEKRET           Zgodnie ze Statutem Parafialnej Rady do spraw Ekonomicznych w Archidiecezji Łódzkiej ( Abp–77-7/15 z dnia 5 stycznia 2015 roku, § 6) z dniem 12 grudnia 2018 roku powołuję na wniosek Przewielebnego Księdza Proboszcza Stanisława Brachę skład Rady Ekonomicznej Rzymskokatolickiej  Parafii pod wezwaniem MB Częstochowskiej w Ksawerowie.  

Rada duszpasterska

DEKRET   Zgodnie ze Statutem Parafialnej Rady Duszpasterskiej w Archidiecezji Łódzkiej (KO-022-1301/13 z dnia 24 czerwca 2013 roku, p.II, nr 8) z dniem 12 grudnia 2018 roku zatwierdzam przedstawiony przez Przewielebnego Księdza Proboszcza Stanisława Brachę skład Rady Duszpasterskiej Rzymskokatolickiej parafii pod wezwaniem MB Częstochowskiej w Ksawerowie.