Kapłani

Obsada personalna

Proboszcz: ks. Stanisław Bracha, mian. 8 VIII 1997

 

 

 

 

 

 

 Wikary: ks. Dominik Sujecki, mian. 1 VIII 2017