Kategoria: Z życia parafii

Informacja Kurii Metropolitalnej Łódzkiej w sprawie doniesień medialnych

W związku z doniesieniami medialnymi dotyczącymi Ks. Grzegorza A. Kuria Metropolitalna Łódzka informuje, że:

  1. Działania wobec Ks. Grzegorza A. zostały podjęte przez Arcybiskupa Metropolitę Łódzkiego w trybie natychmiastowym po odebraniu zgłoszenia.
  2. Zostało także złożone doniesienie do organów ścigania.
  3. Wobec księdza Grzegorza A. w momencie postawienia zarzutów, w trybie natychmiastowym, zostały zastosowane wszelkie zgodne z Prawem Kanonicznym środki zapobiegawcze: został pozbawiony funkcji duszpasterskich, otrzymał zakaz wszelkich kontaktów z dziećmi i młodzieżą, otrzymał nakaz zamieszkania w Domu Księży Emerytów w Łodzi. Był też pod nadzorem Kurii.
  4. Ksiądz Grzegorz A. po wszczęciu procedur prawnych nigdy nie przebywał na terenie przedszkola sióstr Karmelitanek w Ksawerowie i nigdy nie miał do niego dostępu. Obecnie – po prawomocnym wyroku Stolicy Apostolskiej przenoszącym go do stanu świeckiego – także nie miał i nie ma żadnego dostępu do przedszkola sióstr Karmelitanek w Ksawerowie. Natomiast wiadomo, że jako kapłan oczekujący na wyrok Stolicy Apostolskiej sporadycznie korzystał z prywatnej kaplicy zakonnej sióstr Karmelitanek w Ksawerowie. Kuria ma pewność, że ks. Grzegorz A. nigdy nie pojawił się na terenie przedszkola sióstr Karmelitanek w Ksawerowie.

Kuria Metropolitalna Łódzka

Cecyliada, Tuszyn Las 2019

Dnia 11 maja 2019 r. nasza Schola „Jezusowe Promyki” wzięła udział w  II Archidiecezjalnym Przeglądzie Piosenki Maryjnej „Cecyliada, Tuszyn Las 2019”. Był to piękny czas wspólnego radowania się i chwalenia Boga śpiewem a także wspólnego poczęstunku i integracji.

Nasza Schola zdobyła II miejsce w kategorii schole dziecięce.

Solistka Agatka Radek wyśpiewała I miejsce w kategorii soliści od lat 13 a nasz Duet: Karolinka Stępień i Agatka Radek zajęły III miejsce w kategorii chóry i zespoły wokalne.

Gratulujemy wszystkim naszym wykonawcom  i życzymy dalszych sukcesów.

Misje Miłosierdzia w Ksawerowie

Rezurekcja 2019

W naszej parafii procesja rezurekcyjna rozpoczęła się o godz. 6.00, przed uroczystą Mszą świętą, której przewodniczył ks. Proboszcz. Procesja rezurekcyjna ma być dla nas wszystkich uroczystym ogłoszeniem Zmartwychwstania Chrystusa i wezwaniem całego stworzenia do udziału w triumfie Zmartwychwstałego. Wzięli w niej udział licznie zgromadzeni wierni, a wśród nich reprezentanci wszystkich grup działających przy naszej parafii. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy tak licznie i z zaangażowaniem uczestniczyli w świętych misteriach Triduum Paschalnego a w sposób szczególny Liturgicznej Służbie Ołtarza – ministrantom, lektorom, Nadzyczajnym Szafarzom oraz Grupie młodzieżowej i Zespołowi Estrellas.

Niech Chrystus, Zwycięzca śmierci, piekła i szatana, prowadzi nas przez życie w pielgrzymce wiary, abyśmy osiągnęli wieczystą Paschę. Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego jest centrum roku liturgicznego, jego punktem kulminacyjnym, źródłem i szczytem tego, co celebrujemy
w ciągu całego roku.

Wielkanoc

Jest to czas świętowania zmartwychwstania Chrystusa. Obecnie Wielka Niedziela rozpoczyna się poranną mszą, rezurekcją (resurrectio łac. oznacza zmartwychwstanie), którą zapowiada uroczyste bicie w dzwony, głoszące, że Chrystus zmartwychwstał. Mszę poprzedza uroczysta procesja z Najświętszym Sakramentem. Rozpoczyna się przy Grobie Pańskim, przy którym ksiądz śpiewem oznajmia zmartwychwstanie Chrystusa. Następnie, niosąc monstrancję z Hostią, kapłan prowadzi procesję dookoła kościoła, przy którym w dawniej tradycyjnie usytuowany był cmentarz, aby również zmarłym ogłosić zmartwychwstanie. Na początku mszy wznoszony jest okrzyk radości Alleluja (z hebr. Chwalcie Boga), będący przyśpiewem w pieśniach wielkanocnych. Oznaką radości były również dawniej używane w okresie wielkanocnym pozdrowienia: Chrystus zmartwychwstał z odpowiedzią: Zmartwychwstał prawdziwie.

Dziś Chrystus Pan oddał życie dla waszego zbawienia.
Nie mógł dać bardziej wiarygodnego dowodu Miłości.
Teraz czeka na Wasze dłonie wyciągnięte, aby Jego dary przyjąć.
Czeka na Wasze serca, aby pozwoliły wypełnić się Jego Miłością.
Czeka na Waszą miłość, która pozwoli przemienić się Jego Mocą.
Czeka na Wasze życie, które zmartwychwstanie wraz z Nim.
Nie pozwólcie Mu czekać w nieskończoność.
Życzę Wam wszystkim świątecznej radości, ale takiej autentycznej i prawdziwej.
Takiej radości, która eksploduje z serca przepełnionego
niemożliwym do opisania szczęściem.
Przecież Chrystus zmartwychwstał.
Dla Ciebie! Tak! Dla Ciebie!
Nie można się nie radować! Alleluja.

 

Wielka Sobota 2019

Zanim rozpoczęliśmy Liturgię Wigilii Paschalnej, przed południem święciliśmy nasze pokarmy na stół wielkanocny oraz adorowaliśmy Chrystusa w Bożym Grobie. Dziękujemy ministrantom, lektorom, Zespołowi Estrellas i dzieciom ze Scholi Jezusowe Promyczki i Promyki za czynny udział w adoracji.

Liturgia Wigilii Paschalnej rozpoczęła się o godz. 18.00 poświęceniem ognia i paschału, który symbolizuje Chrystusa Zmartwychwstałego. Paschał w uroczystej procesji został wniesiony do kościoła. Usłyszeliśmy wezwanie „Światło Chrystusa” i stopniowo odpalaliśmy nasze świece od Paschału. Następnie Marcin Kolasiński wyśpiewał radosne Orędzie Paschalne – Exultet. Wysłuchaliśmy Słowa Bożego (4 czytań). Dźwiękiem dzwonków i dzwonów kościelnych oraz śpiewając hymn „Chwała na wysokości Bogu” przeszliśmy do Ewangelii Nowego Testamentu. Po homilii, którą wygłosił ks. Proboszcz Stanisław uczestniczyliśmy w Liturgii Chrzcielnej, gdzie odnowiliśmy przyrzeczenia chrzcielne a Siostry Karmelitanki odnowiły swoje śluby zakonne. Następnie przystąpiliśmy do Liturgii Eucharystycznej. Liturgię zakończyło uroczyste błogosławieństwo.