Kategoria: Parafia

Misje Miłosierdzia w Ksawerowie

Święto Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski

3 maja Kościół katolicki w Polsce obchodzi uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Nawiązuje ona do ważnych wydarzeń z historii Polski: obrony Jasnej Góry przed Szwedami w 1655 r., ślubów króla Jana Kazimierza – powierzenia królestwa opiece Matki Bożej, a także do uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Uroczystość została ustanowiona na prośbę biskupów polskich po odzyskaniu niepodległości po I wojnie światowej. Oficjalnie święto obchodzone jest od 1923 r. W 1920 r. zatwierdził je dla Kościoła w Polsce papież Benedykt XV. Po reformie liturgicznej w 1969 r. święto zostało podniesione do rangi uroczystości.

Święto wyraża wiarę narodu w szczególną opiekę Bożą, jakiej Polacy doświadczali i doświadczają za pośrednictwem Maryi. Jej kult jako Królowej Polski jest bardzo stary. Przykładem może być „Bogurodzica”, najstarsza polska pieśń religijna, która przez wieki pełniła rolę narodowego hymnu.

[Więcej na stronie niedziela.pl]

Tego dnia msze św. w naszym kościele odbędą się o godz. 7:00, 10:00 za Ojczyznę i o godz. 18:00.

Nabożeństwa majowe

Maj – dla wielu najpiękniejszy miesiąc roku – to w Kościele okres szczególnej czci Matki Bożej. Szczególnie w Polsce gromadzimy się wieczorami w kościołach, przy grotach, kapliczkach i figurach przydrożnych. Pierwsze nabożeństwa majowe zaczęto odprawiać w Polsce w połowie XIX wieku w Płocku, Toruniu, Nowym Sączu i Krakowie, a od 1852 r. – uroczyście w kościele Świętego Krzyża w Warszawie. Po 30 latach stało się ono bardzo popularne i znane w całym kraju.

Rezurekcja 2019

W naszej parafii procesja rezurekcyjna rozpoczęła się o godz. 6.00, przed uroczystą Mszą świętą, której przewodniczył ks. Proboszcz. Procesja rezurekcyjna ma być dla nas wszystkich uroczystym ogłoszeniem Zmartwychwstania Chrystusa i wezwaniem całego stworzenia do udziału w triumfie Zmartwychwstałego. Wzięli w niej udział licznie zgromadzeni wierni, a wśród nich reprezentanci wszystkich grup działających przy naszej parafii. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy tak licznie i z zaangażowaniem uczestniczyli w świętych misteriach Triduum Paschalnego a w sposób szczególny Liturgicznej Służbie Ołtarza – ministrantom, lektorom, Nadzyczajnym Szafarzom oraz Grupie młodzieżowej i Zespołowi Estrellas.

Niech Chrystus, Zwycięzca śmierci, piekła i szatana, prowadzi nas przez życie w pielgrzymce wiary, abyśmy osiągnęli wieczystą Paschę. Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego jest centrum roku liturgicznego, jego punktem kulminacyjnym, źródłem i szczytem tego, co celebrujemy
w ciągu całego roku.

Wielkanoc

Jest to czas świętowania zmartwychwstania Chrystusa. Obecnie Wielka Niedziela rozpoczyna się poranną mszą, rezurekcją (resurrectio łac. oznacza zmartwychwstanie), którą zapowiada uroczyste bicie w dzwony, głoszące, że Chrystus zmartwychwstał. Mszę poprzedza uroczysta procesja z Najświętszym Sakramentem. Rozpoczyna się przy Grobie Pańskim, przy którym ksiądz śpiewem oznajmia zmartwychwstanie Chrystusa. Następnie, niosąc monstrancję z Hostią, kapłan prowadzi procesję dookoła kościoła, przy którym w dawniej tradycyjnie usytuowany był cmentarz, aby również zmarłym ogłosić zmartwychwstanie. Na początku mszy wznoszony jest okrzyk radości Alleluja (z hebr. Chwalcie Boga), będący przyśpiewem w pieśniach wielkanocnych. Oznaką radości były również dawniej używane w okresie wielkanocnym pozdrowienia: Chrystus zmartwychwstał z odpowiedzią: Zmartwychwstał prawdziwie.

Dziś Chrystus Pan oddał życie dla waszego zbawienia.
Nie mógł dać bardziej wiarygodnego dowodu Miłości.
Teraz czeka na Wasze dłonie wyciągnięte, aby Jego dary przyjąć.
Czeka na Wasze serca, aby pozwoliły wypełnić się Jego Miłością.
Czeka na Waszą miłość, która pozwoli przemienić się Jego Mocą.
Czeka na Wasze życie, które zmartwychwstanie wraz z Nim.
Nie pozwólcie Mu czekać w nieskończoność.
Życzę Wam wszystkim świątecznej radości, ale takiej autentycznej i prawdziwej.
Takiej radości, która eksploduje z serca przepełnionego
niemożliwym do opisania szczęściem.
Przecież Chrystus zmartwychwstał.
Dla Ciebie! Tak! Dla Ciebie!
Nie można się nie radować! Alleluja.

 

Wielka Sobota 2019

Zanim rozpoczęliśmy Liturgię Wigilii Paschalnej, przed południem święciliśmy nasze pokarmy na stół wielkanocny oraz adorowaliśmy Chrystusa w Bożym Grobie. Dziękujemy ministrantom, lektorom, Zespołowi Estrellas i dzieciom ze Scholi Jezusowe Promyczki i Promyki za czynny udział w adoracji.

Liturgia Wigilii Paschalnej rozpoczęła się o godz. 18.00 poświęceniem ognia i paschału, który symbolizuje Chrystusa Zmartwychwstałego. Paschał w uroczystej procesji został wniesiony do kościoła. Usłyszeliśmy wezwanie „Światło Chrystusa” i stopniowo odpalaliśmy nasze świece od Paschału. Następnie Marcin Kolasiński wyśpiewał radosne Orędzie Paschalne – Exultet. Wysłuchaliśmy Słowa Bożego (4 czytań). Dźwiękiem dzwonków i dzwonów kościelnych oraz śpiewając hymn „Chwała na wysokości Bogu” przeszliśmy do Ewangelii Nowego Testamentu. Po homilii, którą wygłosił ks. Proboszcz Stanisław uczestniczyliśmy w Liturgii Chrzcielnej, gdzie odnowiliśmy przyrzeczenia chrzcielne a Siostry Karmelitanki odnowiły swoje śluby zakonne. Następnie przystąpiliśmy do Liturgii Eucharystycznej. Liturgię zakończyło uroczyste błogosławieństwo.