Category: Parafia

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa

Pamiątkę ustanowienia Najświętszego Sakramentu obchodzi Kościół w Wielki Czwartek. Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, która wyrosła z adoracyjnego kierunku pobożności eucharystycznej rozwijającej się na Zachodzie od przełomu XI i XII w., przeżywana jest natomiast w czwartek po uroczystości Trójcy Świętej. Bezpośrednią przyczyną jej ustanowienia były objawienia bł. Julianny z Cornillon. Pod ich wpływem bp …

Kontynuuj czytanie

Permalink do tego artykułu: http://www.ksawerow.archidiecezja.lodz.pl/uroczystosc-najswietszego-ciala-i-krwi-chrystusa-2020/

Nabożeństwa czerwcowe

Maj w kościelnej tradycji poświęcony jest Matce Bożej. Maryja nie chce jednak „skupiać” całej uwagi ludu Bożego na sobie. Wiedzie go bowiem do swojego jedynego Syna. Dlatego też czerwiec poświęcony jest Jezusowi Chrystusowi, którego właśnie w tym czasie czcimy w sposób szczególny w nabożeństwach dedykowanych Jego Najświętszemu Sercu. Jest ono – jak nauczał papież Leon …

Kontynuuj czytanie

Permalink do tego artykułu: http://www.ksawerow.archidiecezja.lodz.pl/nabozenstwa-czerwcowe-2020/

Nabożeństwo majowe na „Widzewie”

Dnia 26 maja 2020 r. o godz. 19:00 mieszkańcy „Widzewa” uczestniczyli we Mszy św. pod przewodnictwem ks. Wikariusza Emanuela Stańczyka. Po Mszy św. oddaliśmy cześć Maryi naszej najlepszej Matce. Niech ta cześć Maryi naszej Matki i Królowej Polski nieustannie rozbrzmiewa w naszych sercach i w naszych domach.

Permalink do tego artykułu: http://www.ksawerow.archidiecezja.lodz.pl/nabozenstwo-majowe-na-widzewie/

Pierwsza Komunia Święta

W Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego, 17 maja 2020 r.  w naszej parafii Matki Boskiej Częstochowskiej w Ksawerowie odbyła się Pierwsza Komunia Święta dzieci klas trzecich. Do Stołu Pańskiego przystąpiło pięcioro dzieci: trzech chłopców i dwie dziewczynki. Dzień był pogodny, a słońce i majowe kwiaty uśmiechały się do nas. Była to zupełnie inna uroczystość, jak te w …

Kontynuuj czytanie

Permalink do tego artykułu: http://www.ksawerow.archidiecezja.lodz.pl/pierwsza-komunia-swieta/

Nabożeństwo majowe na ul. Nowej

Maj jest w Kościele miesiącem poświęconym szczególnie czci Matki Bożej. Słynne ”majówki”- nabożeństwa odprawiane wieczorami w kościołach, przy grotach, kapliczkach i przydrożnych figurach, na stałe wpisały się w krajobraz Polski. Jego centralną częścią jest Litania Loretańska. Dnia 20 maja 2020 r. o godz. 19:00 zebrali się mieszkańcy ul. Nowej i parafianie by pod przewodnictwem ks. …

Kontynuuj czytanie

Permalink do tego artykułu: http://www.ksawerow.archidiecezja.lodz.pl/5342-2/

Święto Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski

3 maja Kościół katolicki w Polsce obchodzi uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Nawiązuje ona do ważnych wydarzeń z historii Polski: obrony Jasnej Góry przed Szwedami w 1655 r., ślubów króla Jana Kazimierza – powierzenia królestwa opiece Matki Bożej, a także do uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uroczystość została ustanowiona na prośbę biskupów polskich po odzyskaniu …

Kontynuuj czytanie

Permalink do tego artykułu: http://www.ksawerow.archidiecezja.lodz.pl/swieto-najswietszej-maryi-panny-krolowej-polski-2020/