Pracujący w naszej parafii

ks. Damian Stachera Wikary: ks. Damian Stachera, mian. 1 VIII 2014

 

 

 

 

 

 

Wikariusz: ks. Jacek Syjud, mian. 27 VIII 2011