Duszpasterstwo

Permalink do tego artykułu: http://www.ksawerow.archidiecezja.lodz.pl/duszpasterstwo/

Nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej

Nadzwyczajnym szafarzem Komunii Świętej jest osoba świecka w wieku 35 – 65 lat wyznaczana przez Biskupa do pomocy duszpasterzom w udzielaniu Komunii Świętej podczas Eucharystii w której uczestniczy duża liczba wiernych i zanoszenia jej ludziom chorym lub w podeszłym wieku. Jest to bardzo odpowiedzialna funkcja dlatego też mężczyzna, który zostaje do niej powołany musi odznaczać …

Żywa Róża

Co to jest Żywy Różaniec? Żywy Różaniec to wspólnota założona przez sługę Bożą Paulinę Jaricot  w Lyonie w 1826 r., zatwierdzona przez papieża Grzegorza XVI konstytucją Benedicentes Domino w 1832 r. W Polsce praktyka Żywego Różańca stała się znana już pod koniec XIX wieku. Każde koło Żywego Różańca składa się z 20 osób, które zobowiązują się do …

Schola „Jezusowe Promyczki i Promyki”

    Dnia 22 listopada 1998 r. podczas uroczystej mszy świętej rozpoczęła swoją działalność w parafii schola dziecięca „Jezusowe Promyki”, którą założyły siostry karmelitanki — s. Etiena i s. Eliana. Początkowo schola liczyła 50 osób, a z czasem powiększyła się do 80. Głównym opiekunem scholi jest Ks. Stanisław Bracha, ale o piękny śpiew dba obecnie …

Zespół „Estrellas”

Zespół młodzieżowy „Estrellas” powstał z dawnego zespołu „Słońce”, który przez wiele lat istniał przy Parafii Matki Boskiej Częstochowskiej w Ksawerowie i swym śpiewem ubogacał liturgię Mszy św. Z czasem jednak członkowie „Słońca” założyli swoje rodziny, a zespół zawiesił działalność i spotykał się tylko z okazji ważniejszych uroczystości. Z inicjatywy s. Eliany Zalewskiej – Karmelitanki od …

Asysta

Słowo asysta z łacińskiego assistere „ stać przy” oznacza grupa osób towarzyszących, eskortę. Asysta parafialna przy Parafii Matki Boskiej Częstochowskiej  została założona w latach 80-tych. Jest to grupa licząca około 30 osób. Są to mężczyźni oraz kobiety, którzy aktywnie biorą udział we wspólnocie Kościoła.  Opiekunem duchowym asysty jest ks. Tomasz Grzejdziak. Nowe szefostwo asysty: p. …

Młodzież

W naszej parafii działa grupa młodzieżowa – jest ona otwarta i z radością przywita każdą nową osobę. Aby dołączyli do grupy zapraszamy wszystkich, którzy przyjęli sakrament bierzmowania i są młodsi od księdza wikariusza. Na spotkaniach jest modlitwa śpiewem i rozważaniem Pisma Świętego, planowanie naszych działań, dzielenie się wiarą, jedzenie słodyczy oraz gry i zabawy. Spotkania …