koluszki2015

Święto Rodzin w Koluszkach

W dniu 21 czerwca 2015 r. Schola Jezusowe Promyki została zaproszona do Koluszek. W tym dniu zorganizowano Marsz dla Życia i Rodziny, a następnie festyn parafialny przy kościele pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia NMP. Nasza Schola uświetniła swoim koncertem imprezę zorganizowaną dla mieszkańców. Dzieci podbiły serca uczestników festynu swoim śpiewem i tańcem. Po występie Promyki zostały zaproszone na poczęstunek, a następnie do udziału w zabawie. Dzieci próbowały swoich zdolności akrobatycznych we wchodzeniu na piramidę ze skrzynek, zjeżdżały z dmuchanego zamku, malowały twarze, jadły pyszną, strażacką grochówkę, malowały kredą na dziedzińcu kościoła. Wdzięczni Panu Bogu za ten wspaniały czas, z ogromną radością i Bożym błogosławieństwem powróciliśmy do Ksawerowa.

promyki_lichen2015

Wycieczka Scholi Jezusowe Promyki

Dnia 12.06.2015 r. o godz. 8.00 wyruszyliśmy na kolejną 4 dniową wycieczkę ze Scholą Jezusowe Promyki. Pożegnał nas Ks. Proboszcz oraz rodziny. Wspólną modlitwą rozpoczęliśmy nasze wędrowanie i oddaliśmy się Najświętszemu Sercu Jezusa, by nas prowadziło szczęśliwymi drogami.

boze_cialo

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa

Pamiątkę ustanowienia Najświętszego Sakramentu obchodzi Kościół w Wielki Czwartek. Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, która wyrosła z adoracyjnego kierunku pobożności eucharystycznej rozwijającej się na Zachodzie od przełomu XI i XII w., przeżywana jest natomiast w czwartek po uroczystości Trójcy Świętej. Bezpośrednią przyczyną jej ustanowienia były objawienia bł. Julianny z Cornillon. Pod ich wpływem bp Robert ustanowił w 1246 r. święto Bożego Ciała dla diecezji Liége. W 1252 r. legat papieski rozszerzył je na Germanię, natomiast papież Urban IV w 1264 r. napisał bullę „Transiturus”, w której ustanowił to święto dla całego Kościoła. Śmierć papieża przeszkodziła ogłoszeniu bulli, a tym samym wprowadzeniu święta w całym Kościele. Dokonał tego Jan XXII (1334 r.), a Bonifacy IX polecił w 1391 r. wprowadzić święto Bożego Ciała wszędzie, gdzie jeszcze nie było ono obchodzone. W Polsce jako pierwszy polecił obchodzić to święto bp Nankier w diecezji krakowskiej w 1320 r. Podczas odnowy liturgicznej zamiast tradycyjnej nazwy święta Bożego Ciała wprowadzono nową nazwę: uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa.

Występ Promyczków na Święcie Rodzin

Występ Promyczków na Święcie Rodzin

Nasza schola wystąpiła z koncertem na Święcie Rodzin, które odbyło się w parafii pw. św. Maksymiliana w Pabianicach w dniu 31 maja 20154. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z tego występu.

nabozenstwa_czerwcowe

Nabożeństwa czerwcowe

Maj w kościelnej tradycji poświęcony jest Matce Bożej. Maryja nie chce jednak „skupiać” całej uwagi ludu Bożego na sobie. Wiedzie go bowiem do swojego jedynego Syna. Dlatego też czerwiec poświęcony jest Jezusowi Chrystusowi, którego właśnie w tym czasie czcimy w sposób szczególny w nabożeństwach dedykowanych Jego Najświętszemu Sercu. Jest ono – jak nauczał papież Leon XIII – „symbolem i żywym obrazem nieskończonej miłości” Jezusa do wiernych.

Zesłanie Ducha Świętego

Zesłanie Ducha Świętego

Pięćdziesiątego dnia po swoim zmartwychwstaniu Pan Jezus zesłał Ducha Świętego na Maryję i Apostołów zgromadzonych w Wieczerniku, wypełniając tym samym swoją obietnicę: „Gdy przyjdzie Duch Pocieszyciel, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On będzie świadczył o Mnie” (J 15, 26). W dniu Pięćdziesiątnicy Kościół, ożywiony Duchem Świętym, rozpoczyna przepowiadanie radosnej nowiny o zbawieniu wszystkim narodom.