Triduum_01

Triduum Paschalne

Święta Wielkanocne są największym i najważniejszym świętem chrześcijańskim. Nie ma ważniejszych świąt. Ani święta Bożego Narodzenia, ani uroczystość ślubu, ani święcenia kapłańskie nie mogą być ważniejsze niż te dni Paschy.

W sposób bezpośredni przygotowujemy się do nich poprzez Triduum Paschalne (z łac. triduum – Święte Trzy Dni) jest to najważniejsze wydarzenie w roku liturgicznym chrześcijan, którego istotą jest celebracja Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa. Rozpoczyna się wieczorną mszą w Wielki Czwartek, a kończy nieszporami w Niedzielę Wielkanocną. Święta Wielkanocy wiążą się z żydowską Paschą. Samo słowo Pascha wywodzi się z hebr. paesah, co znaczy omijać i jest wspomnieniem niewoli narodu izraelskiego w Egipcie. Wyjście z Egiptu poprzedziło rytualne spożycie baranka paschalnego. Chrystus, kiedy spożywał ostatnią wieczerzę paschalną, wypełnił symbole starotestamentowe. To On był Barankiem Paschalnym, który dopełnił zbawczej ofiary.

022

Marsz dla Jezusa

W Niedzielę Palmową delegacja ksawerowskiej młodzieży wraz z księdzem Jackiem i diakonem Artemem uczestniczyła w Marszu dla Jezusa, który wpisuje się w diecezjalne obchody XXIX Światowego Dnia Młodzieży. Maszerując pod hasłem „Błogosławieni ubodzy w duchu” wyruszyliśmy z przed kościoła pw. Świętej Siostry Faustyny Kowalskiej, by w uroczystym pochodzie wraz z wizerunkami osób utożsamiających się z hasłem tegorocznego ŚDM, tj. błogosławionego Jana Pawła II, błogosławionej Matki Teresy z Kalkuty, św. Franciszka i św. Brata Alberta i Jezusa Miłosiernego, pokazać, iż młodzi nie wstydzą się swojej wiary.

„To Marsz dla Jezusa, ale pamiętajmy, że jesteśmy w drodze do Krakowa” powtarzał ks. Przemysław Góra, Duszpasterz Młodzieży, dlatego też mogliśmy posłuchać o idei Światowych Dni Młodzieży i wspomnieniach z Rio de Janeiro. Zostaliśmy także zachęceni do włączenia się w wolontariat ŚDM, które odbędzie się w 2016 roku w Krakowie oraz w akcję Bilet dla Brata, która ma na celu pomoc młodym z 13-tu krajów  Europy Wschodniej i Zakaukazia przyjechać do Polski na spotkanie z Ojcem Świętym Franciszkiem.

Uroczystej Eucharystii przewodniczył Arcybiskup Marek Jędraszewski, który w trakcie homilii skierował swe słowo do wiernych.

Po Komunii Świętej Ksiądz Arcybiskup poświęcił lampiony z Kanonizacyjną Iskrą Miłosierdzia, która została przekazana przedstawicielom parafii. W  dniu kanonizacji Jana Pawła II i Jana XXIII  wierni  będą mogli się przy niej modlić w  kościołach i swych domach,  w tym wyjątkowym dla Polski dniu.

wielki_tydzien

Wielki tydzień

Wielki Tydzień to w tradycji chrześcijańskiej okres siedmiu dni tuż przed Świętami Wielkanocnymi. Ma on na celu przede wszystkim upamiętnienie ostatnich dni życia Chrystusa. Jest to niezwykły czas zadumy nad Ofiarą Pana. Najważniejszym momentem Wielkiego Tygodnia jest Triduum Paschalne, czyli czas rozpoczynający się wieczorną Mszą w Wielki Czwartek, a kończący drugimi nieszporami, czyli przedostatnią częścią modlitwy brewiarzowej, po południu w Niedzielę Wielkanocną.

Sama treść Wielkiego Tygodnia obejmuje wydarzenia począwszy od triumfalnego wjazdu Chrystusa do Jerozolimy w Niedzielę Palmową, poprzez Jego ostatnie dyskusje z Sanhedrynem, przepowiednie Jezusa o zburzeniu Jerozolimy i końcu świata, odbycie Ostatniej Wieczerzy i Mękę Pańską, na chwalebnym Zmartwychwstaniu skończywszy.

Plakat-na-Wielki-Post-2014-w-Archidiecezji-lodzkiej-MARSZ-mini

Marsz dla Jezusa 2014 – rozpoczęcie o godz.13.30 na Placu Niepodległości

„Błogosławieni ubodzy w duchu” – to hasło tegorocznego XXIX Światowego Dnia Młodzieży, jaki obchodzony będzie w Niedzielę Palmową 13 kwietnia. Tego dnia młodzi łodzianie wezmą udział w tradycyjnym Marszu dla Jezusa, przemierzając drogę od kościoła św. Faustyny na Placu Niepodległości do Archikatedry. Początek Marszu o godz. 13.30.

Banner Niedziela Palmowa

Niedziela Palmowa

Wielki Tydzień otwiera Niedziela Palmowa. Nazwa tego dnia pochodzi od wprowadzonego w XI w. zwyczaju święcenia palm. Liturgia bowiem wspomina uroczysty wjazd Jezusa do Jerozolimy, bezpośrednio poprzedzający Jego mękę i śmierć na krzyżu. Witające go tłumy rzucały na drogę płaszcze oraz gałązki, wołając: „Hosanna Synowi Dawidowemu”. O uroczystym wjeździe Pana Jezusa do Jerozolimy piszą wszyscy czterej Ewangeliści. Samo to świadczy, jak wielką rangę przywiązują do tego wydarzenia z życia Jezusa Chrystusa.

Liturgia Niedzieli Palmowej jest rozpięta między dwoma momentami: radosną procesją z palmami oraz czytaniem – jako Ewangelii – Męki Pańskiej według jednego z trzech Ewangelistów synoptycznych: Mateusza, Marka lub Łukasza (Mękę Pańską wg św. Jana czyta się podczas liturgii Wielkiego Piątku). W ten sposób Kościół podkreśla, że triumf Chrystusa i Jego Ofiara są ze sobą nierozerwalnie związane.

Chrystus wkracza do świętego miasta jako jego Król i Pan, odbiera spontaniczny hołd od mieszkańców Jerozolimy. Przez to Kościół chce podkreślić, że kiedy Chrystus Pan za kilka dni podejmie się tak okrutnej śmierci, to jednak nigdy nie pozbawi się swojego majestatu królewskiego i prawa do panowania. Przez mękę zaś swoją i śmierć to prawo jedynie umocni. Godność królewską Chrystusa Pana akcentują antyfony i pieśni, które śpiewa się w czasie rozdawania palm i procesji.

W oczekiwaniu na Świętego!

JP II