Małżeństwo

 • Narzeczeni muszą wcześniej ukończyć katechizację przedmałżeńską.
 • Zamiar zawarcia małżeństwa zgłaszamy na 3 miesiące przed planowanym terminem ślubu w godzinach pracy kancelarii parafialnej, lub po uprzednim umówieniu się. Jest to wystarczający czas na wygłoszenie zapowiedzi, udział w dniu skupienia dla narzeczonych, oraz drugie spotkanie w kancelarii.
 • Narzeczeni zgłaszają się także do USC, aby otrzymać odpowiednie dokumenty do zawarcia ślubu konkordatowego, albowiem ślub kościelny jest także zanotowany w USC i dopiero wtedy pociąga za sobą skutki cywilno – prawne.
 • Narzeczeni, dwukrotnie przystępują do Spowiedzi św. Pierwsza z tych spowiedzi powinna być spowiedzią generalną z całego życia wkrótce po wizycie w kancelarii. Drugą spowiedź najlepiej odprawić na kilka dni przed planowanym ślubem.
 • Świadkowie ślubu muszą być wierzącymi i praktykującymi katolikami. Wykluczone jest ich niemoralne życie, albo życie w konkubinacie, lub związku niesakramentalnym. Świadkowie powinni również przystąpić do Komunii św.
 • Pamiętajmy o rocznicach ślubu. Starajmy się przeżyć w sposób religijny (Spowiedź, Msza św., i Komunia św.)

Do kancelarii parafialnej na rozmowy przedmałżeńskie należy przynieść:

 1. Dowody osobiste
 2. Świadectwa chrztu (jeśli ktoś był chrzczony poza parafią MB Częstochowskiej w Ksawerowie).
 3. Rok I Komunii Św.
 4. Zaświadczenia z USC (3 egzemplarze)
 5. Świadectwa ukończenia Kursu przedmałżeńskiego
 6. Nazwiska świadków i dokładne adresy
 7. Zaświadczenie z Poradni Rodzinnej

UWAGA!!!
Należy pamiętać, że świadectwo chrztu jest ważne sześć miesięcy od daty jego wystawienia, natomiast dokumenty wydane w USC są ważne trzy miesiące od daty wystawienia. Zatem data zawarcia  sakramentu małżeństwa nie może przekroczyć upływu terminu ważności powyższych dokumentów.

Permalink do tego artykułu: http://www.ksawerow.archidiecezja.lodz.pl/malzenstwo/