Namaszczenie Chorych

  • Tego Sakramentu udzielamy podczas Nabożeństw dla chorych w czasie rekolekcji parafialnych i dni chorych.
  • W domu na przyjście kapłana prosimy przygotować: biały obrus, postawić krzyż na stole i wodę święconą oraz zapalić świece.
  • Do chorych będących w niebezpieczeństwie śmierci udajemy się o każdej porze.
  • Według przepisów prawa kanonicznego Sakramentu Namaszczenia Chorych udzielamy ludziom ciężko chorym, oraz będącym w podeszłym wieku. Można go przyjmować wielokrotnie w różnych chorobach, jednak nie należy go nadużywać. Tzn. jeśli ktoś codziennie uczęszcza do kościoła nie powinien przyjmować tego Sakramentu na Nabożeństwach dla chorych!
  • Serdecznie prosimy, aby chorych zgłaszać w zapowiedzianych dniach. Będzie nam wtedy łatwiej zaplanować dojazd do chorych. Prosimy także, aby lżej chorym umożliwić przybycie do kościoła.

Permalink do tego artykułu: http://www.ksawerow.archidiecezja.lodz.pl/namaszczenie-chorych/