Kategoria: Kapłani

ks. wikariusz mgr Piotr Sudowski

Ksiądz wikariusz mgr Piotr Sudowski przyjął święcenia w dniu, 28 maja 2015 roku w Łodzi. Jako neoprezbiter został skierowany do naszej parafii p.w. MB Częstochowskiej w Ksawerowie.

Ks. Piotr pochodzi z parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Koluszkach. Na motto posługi kapłańskiej wybrał fragment z Drugiego Listu św. Pawła Apostoła do Koryntian (12, 9): „Wystarczy Ci mojej łaski”.

ks. wikariusz mgr Damian Stachera

Ksiądz wikariusz mgr Damian Stachera przyjął święcenia w dniu, 29 maja 2014 roku w Łodzi. Jako neoprezbiter został skierowany do naszej parafii p.w. MB Częstochowskiej w Ksawerowie.

35-lecie święceń kapłańskich ks. proboszcza

Drogi Księże Proboszczu!
Życzymy Ci wszelkich łask Bożych i sił potrzebnych w pracy duszpasterskiej, byś przez kapłańskie ręce niósł ludziom Jezusa. Niech zawsze towarzyszy Ci łaska Boża i mądrość, a także ludzka życzliwość i wsparcie zarówno w poczynaniach, jak i troskach. Życzymy dobrego zdrowia, dużo radości i pięknych owoców pracy kapłańskiej. Polecamy Cię nieustannej opiece Maryi Panny, patronce naszego Kościoła.

Msza św. w intencji Księdza Proboszcza Stanisława z prośbą o potrzebne łaski, Boże błogosławieństwo i opiekę Maryi zostanie odprawiona dziś 20 maja 2014 o godz. 18:00.

ks. wikariusz mgr Jacek Syjud

Ksiądz wikariusz mgr Jacek Syjud urodził 4 września 1984 w Limanowej. Ukończył szkołę podstawową w Zasadnym, rodzinnej miejscowości woj. małopolskie, oraz LO im. św. Kingi w Łącku.

Święcenia kapłańskie, przyjął w dniu, 6 czerwca 2009 roku w Łodzi. Jako neoprezbiter został skierowany do parafii p.w. św. Rocha w Drużbicach. Po dwóch latach pracy został przeniesiony do nowej parafii p.w. MB Częstochowskiej w Ksawerowie.

Ks. mgr kan. Stanisław Bracha

Ksiądz mgr kan. Stanisław Bracha urodził się w Dobroniu 4 maja 1952 r. Tam też ukończył szkołę podstawową. Maturę otrzymał po ukończeniu Technikum Mechanicznego w Pabianicach. W 1972 r. wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi. Dwa miesiące później został wzięty do wojska i przez kolejne dwa lata służył w specjalnej kleryckiej Jednostce Wojskowej w Bartoszycach. Po odbyciu zasadniczej służby wojskowej wrócił do Seminarium na drugi rok studiów. Święcenia kapłańskie przyjął w łódzkiej katedrze 20 maja 1979 r. W sierpniu tego roku rozpoczął pracę duszpasterską jako wikariusz parafii Gałkówek. Pracował u boku niezapomnianego proboszcz ks. kan. Bolesława Kopytka. W tym czasie prosił bp. Józefa Rozwadowskiego o możliwość wyjazdu na misje. Niestety, po dwóch latach został powołany, by pełnić funkcję wikariusza w parafii Piątek. Oprócz posługi wikariusza przyszło mu pełnić tam inne zadania i obowiązki. Nowa plebania w Piątku została wybudowana pod jego kierownictwem. Tam też spełniły się jego marzenia i otrzymał pozwolenie od nowego ordynariusza – ks. arcybiskupa Władysława Ziółka na pracę misyjną. Znalazł się w grupie 100 kapłanów, którzy byli darem dla Ojca świętego Jana Pawła II w czasie II Ogólnopolskiego Kongresu Eucharystycznego w czerwcu 1987 r. Z Piątku odszedł w 1986 r., by przez rok przygotowywać się w Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie. Posłany przez Ojca Świętego w I987 roku wyjechał do Argentyny. Został najpierw proboszczem parafii misyjnej w Quimili, którą wraz z ks. Eugeniuszem Milewiczem tworzył od podstaw. Po pięciu latach, 27 listopada 1993 r. został powołany do pracy w Kurii Biskupiej diecezji misyjnej Anatuya by przy boku bp. Antonio Baseotto pełnić funkcję sekretarza, kanclerza i ekonoma tej diecezji.

Po 10 latach pracy na misjach ks. Stanisław Bracha powrócił do Polski i do swojej macierzystej diecezji. Niespełna dwa miesiące później ks. arcybiskup mianował ks. Stanisława Brachę proboszczem w Ksawerowie. Od ówczesnego Dziekana Pabianickiego przejął on parafię w Ksawerowie 3 września 1997 r. W niedzielę 7 września został uroczyście wprowadzony na urząd proboszcza przez ks. prał. Jana Szubę – dziekana pabianickiego. 15 czerwca 2000 r. został mianowany kanonikiem honorowym Archikatedralnej Kapituły Łódzkiej.