Miesiczne archiwum: Styczeń 2015

W dniach 28 – 29.01. 2015 r. nasza wspólnota parafialna cieszyła się obecnością w swojej świątyni relikwii papieża Polaka – św. Jana Pawła II

Uroczyste wprowadzenie relikwii do naszego kościoła parafialnego przez naszego Ks. Proboszcza i Ks. Proboszcza z Parafii św. Floriana w Pabianicach odbyło się w środę 28 stycznia 2015 r. o godz. 18.00. Po przywitaniu relikwii uczestniczyliśmy w nabożeństwie różańcowym, nowennie do M.B. Nieustającej Pomocy i mszy św. Po mszy św. wierni mieli okazję adorować i ucałować relikwie świętego papieża. W czwartek 29 stycznia, mszą św. poranną rozpoczęliśmy adorację relikwii naszego rodaka.

Relikwie św. Jana Pawła II

28 stycznia 2015 (środa)

godz. 18:00
przyjęcie relikwii św. Jana Pawła II

29 stycznia 2015 (czwartek)

Indywidualna adoracja – zapraszamy dzieci i młodzież ze szkół z nauczycielami.

godz. 19:00
Program słowno-muzyczny pt.: „Święty Jan Paweł II – świadek miłości” w wykonaniu Scholi Jezusowe Promyki
godz. 20:00
Msza Święta, Apel Jasnogórski i uroczyste przeniesienie relikwii do Klasztoru Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus.

Jezusowe Promyki wygrały X Ogólnopolski Festiwal Kolęd w Oświęcimiu

Okres Bożego Narodzenia to piękny czas wspólnego, radosnego kolędowania.

Chcąc przeżyć głębiej ten czas i oddać cześć Maleńkiej Dziecinie, Schola Jezusowe Promyki z Ksawerowa 16 stycznia 2015r. wzięła udział w X Ogólnopolskim Festiwalu Kolęd w Oświęcimiu pt,, Hej kolęda, kolęda”. Z wielką energią, entuzjazmem i sercami pełnymi radości wyśpiewaliśmy I miejsce. Solistki z naszej scholi: Paulina Suchcicka zajęła  I miejsce, a Julia Nykiś II miejsce. Dziękując Panu Bogu za ten wspaniały czas wspólnego kolędowania, pragniemy nadal z wielkim zapałem rozwijać nasze talenty i śpiewać na Jego chwałę!

Koncert Kolęd 2015 na YouTube

Koncert Kolęd w wykonaniu naszych parafialnych zespołów muzycznych: Jezusowe Promyczki i Promyki oraz Estrellas dostępny jest na portalu YouTube.

Koncert kolęd w Ksawerowie

Ileż to różnych form przybiera radosne kolędowanie na cześć Narodzonego Pana! Śpiewamy polskie kolędy Bożemu Dzieciątku w rodzinach, kościołach, zakładach pracy, domach kultury, na dalekich rubieżach całego świata, bo Polacy są wszędzie…
Jest w tym jakaś ludzka, bezmierna tęsknota za tą sferą ducha, która na co dzień często umyka naszej uwadze, ale bez której nie sposób żyć. Boże Narodzenie od ponad dwóch tysięcy lat nieustannie przenika serca i dusze ludzkie na całym świecie.
W historię polskiej tradycji od dawna wpisane jest, iż kolędy śpiewane są do 2 lutego, dnia, w którym przypada święto Ofiarowania Pańskiego.

Święto Objawienia Pańskiego

Pokłon Mędrców ze Wschodu złożony Dziecięciu Jezus, opisywany w Ewangelii przez św. Mateusza (Mt 2, 1-12), symbolizuje pokłon świata pogan, wszystkich ludzi, którzy klękają przed Bogiem Wcielonym. To jedno z najstarszych świąt w Kościele. Trzej królowie być może byli astrologami, którzy ujrzeli gwiazdę – znak narodzin Króla. Jednak pozostanie tajemnicą, w jaki sposób stała się ona dla nich czytelnym znakiem, który wyprowadził ich w daleką i niebezpieczną podróż do Jerozolimy.

Herod, podejmując ich, dowiaduje się o celu podróży. Podejrzewa, że narodził się rywal. Na podstawie proroctwa w księdze Micheasza (Mi 5, 1) kapłani jako miejsce narodzenia Mesjasza wymieniają Betlejem. Tam wyruszają Mędrcy. Odnajdując Dziecię Jezus, ofiarowują Mu swe dary. Otrzymawszy we śnie wskazówkę, aby nie wracali do Heroda, udają się do swoich krajów inną drogą.