Triduum Paschalne

Święta Wielkanocne są największym i najważniejszym świętem chrześcijańskim. Nie ma ważniejszych świąt. Ani święta Bożego Narodzenia, ani uroczystość ślubu, ani święcenia kapłańskie nie mogą być ważniejsze niż te dni Paschy.

W sposób bezpośredni przygotowujemy się do nich poprzez Triduum Paschalne (z łac. triduum – Święte Trzy Dni) jest to najważniejsze wydarzenie w roku liturgicznym chrześcijan, którego istotą jest celebracja Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa. Rozpoczyna się wieczorną mszą w Wielki Czwartek, a kończy nieszporami w Niedzielę Wielkanocną. Święta Wielkanocy wiążą się z żydowską Paschą. Samo słowo Pascha wywodzi się z hebr. paesah, co znaczy omijać i jest wspomnieniem niewoli narodu izraelskiego w Egipcie. Wyjście z Egiptu poprzedziło rytualne spożycie baranka paschalnego. Chrystus, kiedy spożywał ostatnią wieczerzę paschalną, wypełnił symbole starotestamentowe. To On był Barankiem Paschalnym, który dopełnił zbawczej ofiary.

Wielki tydzień

Wielki Tydzień to w tradycji chrześcijańskiej okres siedmiu dni tuż przed Świętami Wielkanocnymi. Ma on na celu przede wszystkim upamiętnienie ostatnich dni życia Chrystusa. Jest to niezwykły czas zadumy nad Ofiarą Pana. Najważniejszym momentem Wielkiego Tygodnia jest Triduum Paschalne, czyli czas rozpoczynający się wieczorną Mszą w Wielki Czwartek, a kończący drugimi nieszporami, czyli przedostatnią częścią modlitwy brewiarzowej, po południu w Niedzielę Wielkanocną.

Sama treść Wielkiego Tygodnia obejmuje wydarzenia począwszy od triumfalnego wjazdu Chrystusa do Jerozolimy w Niedzielę Palmową, poprzez Jego ostatnie dyskusje z Sanhedrynem, przepowiednie Jezusa o zburzeniu Jerozolimy i końcu świata, odbycie Ostatniej Wieczerzy i Mękę Pańską, na chwalebnym Zmartwychwstaniu skończywszy.

Niedziela Palmowa

W Niedzielę Palmową, czyli Niedzielę Męki Pańskiej, Kościół wspomina pamiątkę wjazdu Jezusa na osiołku do Jerozolimy dla dokonania Paschalnego Misterium. W czasie każdej liturgii dokonujemy obrzędu poświęcenia gałązek palmowych oraz uroczyście odczytujemy tekst Ewangelii mówiący o Męce Chrystusa. Przed  mszą  św. o  godz. 11.30 miała miejsce inscenizacja wjazdu Jezusa na osiołku. Procesja z palmami wokół  kościoła rozpoczęła uroczystą liturgię.

Niedziela Palmowa 2017

Spotkanie ewangelizacyjne z modlitwą o uzdrowienie

Zapraszamy wszystkich parafian na spotkanie ewangelizacyjne z modlitwą o uzdrowienie, które będzie miało miejsce w naszej parafii w niedzielę 02 kwietnia, po Mszy św. wieczorowej, o godz. 19.00. Spotkanie poprowadzi Wspólnota Przymierza Rodzin MAMRE z naszej Archidiecezji. W programie: pantomima, świadectwa oraz modlitwy wstawiennicze o uzdrowienie. Serdecznie zapraszamy!

plakat MAMRE – Ksawerów 2017.04.02

Wielki Post – jak dobrze przeżyć ten piękny czas

Wielki Post to piękny okres roku liturgicznego, w którym Pan wzywa każdego z nas do przemiany serca. Może się jednak rodzić w nas pytanie, jak to zrobić, żeby prawdziwie owocnie przeżyć ten święty czas pokuty. Oto kilka cennych rad jezuity.

Rekolekcje Wielkopostne w Ksawerowie 2017

Rekolekcje Wielkopostne w Ksawerowie
w dniach 3-8 kwietnia 2016 roku

Rekolekcjom będzie przewodniczył obecnie V-Rektor kościoła Akademickiego Panien Dominikanek p.w Matki Bożej Śnieżnej w Piotrkowie Trybunalskim a wcześniej Nasz poprzedni Wikariusz ks. Damian Stachera.