Wielka Sobota 2019

Zanim rozpoczęliśmy Liturgię Wigilii Paschalnej, przed południem święciliśmy nasze pokarmy na stół wielkanocny oraz adorowaliśmy Chrystusa w Bożym Grobie. Dziękujemy ministrantom, lektorom, Zespołowi Estrellas i dzieciom ze Scholi Jezusowe Promyczki i Promyki za czynny udział w adoracji.

Liturgia Wigilii Paschalnej rozpoczęła się o godz. 18.00 poświęceniem ognia i paschału, który symbolizuje Chrystusa Zmartwychwstałego. Paschał w uroczystej procesji został wniesiony do kościoła. Usłyszeliśmy wezwanie „Światło Chrystusa” i stopniowo odpalaliśmy nasze świece od Paschału. Następnie Marcin Kolasiński wyśpiewał radosne Orędzie Paschalne – Exultet. Wysłuchaliśmy Słowa Bożego (4 czytań). Dźwiękiem dzwonków i dzwonów kościelnych oraz śpiewając hymn „Chwała na wysokości Bogu” przeszliśmy do Ewangelii Nowego Testamentu. Po homilii, którą wygłosił ks. Proboszcz Stanisław uczestniczyliśmy w Liturgii Chrzcielnej, gdzie odnowiliśmy przyrzeczenia chrzcielne a Siostry Karmelitanki odnowiły swoje śluby zakonne. Następnie przystąpiliśmy do Liturgii Eucharystycznej. Liturgię zakończyło uroczyste błogosławieństwo.