Rezurekcja 2019

W naszej parafii procesja rezurekcyjna rozpoczęła się o godz. 6.00, przed uroczystą Mszą świętą, której przewodniczył ks. Proboszcz. Procesja rezurekcyjna ma być dla nas wszystkich uroczystym ogłoszeniem Zmartwychwstania Chrystusa i wezwaniem całego stworzenia do udziału w triumfie Zmartwychwstałego. Wzięli w niej udział licznie zgromadzeni wierni, a wśród nich reprezentanci wszystkich grup działających przy naszej parafii. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy tak licznie i z zaangażowaniem uczestniczyli w świętych misteriach Triduum Paschalnego a w sposób szczególny Liturgicznej Służbie Ołtarza – ministrantom, lektorom, Nadzyczajnym Szafarzom oraz Grupie młodzieżowej i Zespołowi Estrellas.

Niech Chrystus, Zwycięzca śmierci, piekła i szatana, prowadzi nas przez życie w pielgrzymce wiary, abyśmy osiągnęli wieczystą Paschę. Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego jest centrum roku liturgicznego, jego punktem kulminacyjnym, źródłem i szczytem tego, co celebrujemy
w ciągu całego roku.