Przegląd wydarzeń w maju

W maju na terenie naszej parafii odbyło się kilka bardzo ważnych wydarzeń, które zgromadziły rzeszę wiernych w naszej świątyni.Dnia 06.05.2018 podczas mszy świętej o godz. 10.00 modliliśmy się za naszego Księdza Proboszcza Stanisława Brachę, który 04.05. obchodził swoje urodziny, a 08.05. świętował imieniny. Z tej okazji na zakończenie uroczystej eucharystii Czcigodny Solenizant i Jubilat otrzymał życzenia od reprezentantów scholii Jezusowe Promyczki i Promyki, zespołu Estrellas, ministrantów, nadzwyczajnych szafarzy oraz przedstawicieli grup parafialnych i władz lokalnych. Każda delegacja wypowiedziała wiele ciepłych słów życzeń skierowanych do swego pasterza oraz wyraziła wdzięczność za jego troskę o dobro parafii.

Dnia 13.05.2018 ponad 80-osobowa grupa dzieci po raz pierwszy przyjęła do swojego serca Pana Jezusa. Dwa dni wcześniej dzieci przeżywały swoją pierwszą spowiedź. Niektórzy byli bardzo przejęci tym faktem i do kratek konfesjonału przystępowali z tremą, ale odchodzili od niego z wielką radością i pokojem w sercu, ponieważ Pan Jezus wybaczył im wszystkie grzechy. W niedzielne przedpołudnie dzieci ubrane w odświętne komunijne stroje w dwóch turach przeżywały swoją I Komunię Świętą. Była to dla nich bardzo ważna chwila, ponieważ od tego dnia mogą one w pełni uczestniczyć w Eucharystii. Do tego wydarzenia dzieci przygotowywały się bardzo sumiennie, a swoje zadowolenie ze spotkania z Panem Jezusem wyrażały poprzez uczestnictwo w nabożeństwach majowych w białym tygodniu. Uroczystość ta była bardzo podniosła i przebiegła w atmosferze radości i wzruszenia.

Dnia 20.05.2018 w naszej parafii odbyła się wizytacja kanoniczna, której dokonał Ksiądz Biskup Ireneusz Pękalski. Był to dla nas szczególny czas, ponieważ mogliśmy podzielić się naszymi radościami i troskami. Ksiądz Biskup uczestniczył wraz z wiernymi
w uroczystej sumie i Mszy Świętej dla dzieci, a na mszy o godz. 13.00 udzielił Sakramentu Bierzmowania grupie młodzieży z naszej parafii. Otrzymali oni ten wyjątkowy sakrament w Dzień Zesłania Ducha Świętego dlatego podczas Mszy Świętej mogli poczuć się tak, jak niegdyś Apostołowie. Dzięki przystąpieniu do Sakramentu Bierzmowania młodzież dopełniła łaskę chrztu i ściślej zjednoczyła się z Chrystusem. Podczas każdej Eucharystii Ksiądz Biskup modlił się wspólnie z wiernymi do których skierował swoje słowo. Reprezentanci poszczególnych grup działających przy naszej parafii przedstawili sprawozdania ze swojej działalności. Na zakończenie swojego pobytu w naszej parafii Ksiądz Biskup wyraził swoją wdzięczność za zaangażowanie we wszelkie działania dążące do umocnienia wiary i wzrostu parafian.
Dnia 27.05.2018 w naszej wspólnocie parafialnej miała miejsce wyjątkowa uroczystość. Nasz parafianin Mateusz Wójtowicz jako nowo wyświęcony kapłan po raz pierwszy sprawował Eucharystię. Dzień wcześniej w Archikatedrze Łódzkiej przyjął on wraz z 4 współbraćmi z rąk Księdza Arcybiskupa Grzegorza Rysia Sakrament Kapłaństwa. Była to szczególnie doniosła i uroczysta chwila nie tylko dla nowego kapłana, ale także dla jego najbliższych, znajomych i wszystkich parafian, którzy towarzyszyli mu tego dnia.

Prymicje niewątpliwie były wielkim parafialnym świętem. Przygotowywał się do nich nie tylko nasz neoprezbiter, ale także Liturgiczna Służba Ołtarza oraz schola Jezusowe Promyki, Promyczki i Zespół Estrellas. W niedzielne popołudnie nowo wyświęcony kapłan w asyście ministrantów i kapłanów przybyłych na mszę świętą prymicyjną został uroczyście wprowadzony do świątyni w wianku. Po przywitaniu go przez Księdza Proboszcza rozpoczęła się Eucharystia, która była bardzo rozbudowana i podniosła. Nie zabrakło podczas niej wielu ciepłych słów życzeń i podziękowań, które były bardzo wzruszające.
Na zakończenie Eucharystii Ksiądz Mateusz udzielił zgromadzonym indywidualnego błogosławieństwa prymicyjnego poprze nałożenie swoich rąk na głowę każdej osoby. Na pamiątkę tego wydarzenia każdy otrzymał prymicyjny obrazek.

Dnia 31.05.2018 przypadała Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa potocznie nazywana Bożym Ciałem. W naszej parafii uroczysta procesja do czterech ołtarzy, które symbolizują cztery strony świata wyruszyła po Mszy świętej o godzinie 10.00, której przewodniczył Ksiądz Biskup Adam Lepa. Wierni podążali za Najświętszym Sakramentem zatrzymując się przy ołtarzach usytuowanych na posesjach Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus, Państwa Grzesiaków, Państwa Więclewskich i Państwa Ziarnowskich. Przy każdym ołtarzu kapłan odczytywał fragment Ewangelii związany z Eucharystią, a następnie odbywała się krótka modlitwa i błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem. W procesji uczestniczyły dzieci, które sypały kwiaty oraz niosły poduszki. Asysta i przedstawiciele innych grup parafialnych nieśli chorągwie, szarfy i feretrony. Nasi parafianie licznie uczestniczący w procesji publicznie wyznawali swoją wiarę poprzez podążanie za Najświętszym Sakramentem i wspólny śpiew. Zadbali oni także o wystrój trasy, którą podążała procesja w trakcie której prosiliśmy o błogosławieństwo dla całej naszej społeczności.

Maj był miesiącem bardzo mocno obfitującym w piękne przeżycia, za to Panu Bogu niech będą dzięki.

Zobacz zdjęcia…