Pierwsza Komunia Święta 6 września

W niedzielę 6 września w Kościele pw. M. B. Częstochowskiej w Ksawerowie odbyły się Uroczystości Pierwszej Komunii Świętej. Miały one miejsce w dwóch grupach na Mszy Św. o godz. 10:00 i 11:30. Pierwszy raz Pana Jezusa przyjęło trzynaścioro dzieci.
Uroczystości przewodniczył Proboszcz Parafii Ks. kan. Stanisław Bracha, który wygłosił do zgromadzonych wiernych okolicznościową kazanie, a koncelebrował nowy wikariusz Ks. Tomasz Grzejdziak. Kaznodzieja podkreślił istotę Eucharystii i ukazał powagę tego sakramentu. Ks. Stanisław powiedział, że przyjęcie Pierwszej Komunii Świętej jest trochę jak posiadanie prawa jazdy, które uprawnia nas do prowadzenia samochodu i pozwala nam dotrzeć do konkretnego celu. Tak też Komunia Święta pozwala nam w pełni uczestniczyć w Najświętszych Tajemnicach ofiary Mszy Św. i kroczyć do pełnego zjednoczenia z Bogiem, które jest celem każdego chrześcijanina.
Na zakończenie każde dziecko otrzymało z rąk Ks. Proboszcza obrazek upamiętniający ten szczególny dzień pierwszego pełnego uczestnictwa w Mszy Świętej.

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=ParafiawKsawerowie&set=a.2940815722687109

Permalink do tego artykułu: http://www.ksawerow.archidiecezja.lodz.pl/pierwsza-komunia-swieta-6-wrzesnia/