Powrót do Nasi patroni

Patronka naszej parafii – Matka Boska Częstochowska

Historia Obrazu Jasnogórskiego  

Czarna Madonna jak mówi legenda, została namalowana przez Świętego Łukasza Ewangelistę, na fragmentach stołu, przy którym posiłki spożywała Święta Rodzina.

W 326 roku do Jerozolimy przybyła cesarzowa Helena, aby odwiedzić święte dla chrześcijan miejsca oraz odnaleźć Krzyż Pański. W darze od wiernych otrzymała ikonę Matki Bożej. Ikona ta została umieszczona w Konstantynopolu w cesarskiej kaplicy, gdzie miała pozostawać przez następne pięć wieków.

W drugiej połowie XII wieku z wielkimi honorami ikona Bogarodzicy została przewieziona na Ruś. Książę halicko-wołyński Lew Daniłowicz umieścił ją pod zarządem prawosławnego duchowieństwa w zamku w Bełzie, gdzie miała zasłynąć licznymi cudami. Po przyłączeniu zachodnich ziem Rusi Kijowskiej do Korony Królestwa Polskiego, w 1372 Księstwo Bełskie, wraz z Rusią Czerwoną, przeszło we władanie księcia opolskiego Władysława. Wtedy też zamek w Bełzie mieli okrążyć Tatarzy. Licząc na pomoc Matki Bożej, książę Władysław wyniósł świętość z cerkwi i postawił na miejskiej ścianie. Strzała wystrzelona przez jednego z Tatarów trafiła w wystawioną na mury zamku ikonę. Legenda głosi, iż na cudownym obrazie miały od tamtego czasu pozostać ślady krwi przebitego strzałą jednego z najeźdźców, które widać do dzisiaj. Zapadła mgła, w której szyki nieprzyjaciół pomieszały się tak, że zmuszeni zostali przerwać oblężenie i wycofać się.Jedno z podań mówi również, że w sennym przywidzeniu Obrończyni Niebieska nakazała księciu przenieść cudotwórczą ikonę na Jasną Górę do Częstochowy. Książę Władysław w 1382 założył klasztor na Jasnej Górze i przeniósł tam „Cudowny Obraz”, powierzając ją na przechowanie zakonowi paulinów.

W 1430 r., klasztor został obrabowany przez husytów chcieli oni zabrać również cudowny obraz, lecz niewidoczna siła zatrzymywała konie, i wóz ze świętością nie zdołał się ruszyć. We wściekłości jeden z rabusiów zrzucił świętą ikonę na ziemię, a inny uderzył mieczem po twarzy. Miecz przeciął obraz a rany od cięcia mieczem są widoczne na nim po dzień dzisiejszy.

[Źródło: http://pl.wikipedia.org/]

Cudowny Obraz

Cuda dokonane przez Matkę Boską Częstochowską są niezliczone. Poczynając od dobrze znanego cudu i zwycięstwa na potopem Szwedzkim, gdy w 1655 r., mała grupa polskich obrońców była w stanie odpędzić od Sanktuarium dużo liczniejszą armię szwedzką. W następnym roku, Matka Boska została obwołana Królową Polski przez Króla Kazimierza.

Kiedy Rosjanie (Armia Sowiecka) była u bram Warszawy w 1920 r., tysiące ludzi udało się na pielgrzymkę z Warszawy do Częstochowy, aby prosić Madonnę o pomoc. Polacy pokonali Rosjan w Bitwie Warszawskiej, a sama walkę obwołano „Cud nad Wisłą”

W czasie II wojny światowej, gdy Polska znajdowała się pod niemiecką okupacją, wierni odbywali pielgrzymki jako wyraz oporu. Ten duch pogłębił się podczas ateistycznego okresu socjalizmu wprowadzonego przez Związek Radziecki. Próby podejmowane przez rząd, aby powstrzymać pielgrzymki nie udały się.

Papież Jan Paweł II, rdzenny syn polskiej ziemi, modlił się przed obrazem Madonny podczas historycznej wizyty w 1979 r., kilka miesięcy po Jego wyborze na Następcę Świętego Piotra. Papież odbył jeszcze jedną pielgrzymkę do Matki Boskiej Częstochowskiej w 1983 r. i ponownie w 1991 r.

Na przestrzeni stuleci były odnotowywane takie cudowne wydarzenia jak spontaniczne uzdrowienia doświadczane przez osoby, które pielgrzymowały do Jej Obrazu.

Modlitwa do Matki Boskiej Częstochowskiej

O Maryjo, nasza, droga Pani Częstochowska, spójrz łaskawie na Twoje dzieci  w tym udręczonym i grzesznym świecie. Obejmij nas Swoją kochającą i Macierzyńska opieką. Broń naszej młodzieży od bezbożnych ścieżek; pomóż naszym drogim dzieciom dożyć sędziwego wieku, aby się przygotowały do podróży do domu; osłoń nasze  bezbronne, nienarodzone dzieci od horroru aborcji i bądź naszą siłą przeciw wszystkim grzechom. Zachowaj Twoje dzieci od wszelkiej nienawiści, dyskryminacji i wojny. Napełnij nasze serca, nasze domy i nasz  świat tym pokojem i miłością, która pochodzi od Twojego Syna, którego Ty obejmujesz tak czule. O, Królowo i  Matko, bądź naszą Pocieszycielką i Siłą!
W Imię Jezusa my modlimy się.

Amen

Permalink do tego artykułu: http://www.ksawerow.archidiecezja.lodz.pl/parafia/nasi-patroni/patronka-naszej-parafii-matka-boska-czestochowska/