O bierzmowaniu

Czy wiesz, że:

Skutkiem sakramentu bierzmowania jest pełne wylanie Ducha Świętego i udzielenie Jego darów, jakie niegdyś stało się udziałem Apostołów w dniu Pięćdziesiątnicy.

Bierzmowanie przynosi wzrost i pogłębienie łaski chrzcielnej:

  • zakorzenia nas głębiej w Bożym synostwie;
  • ściślej jednoczy nas z Chrystusem;
  • pomnaża w nas dary Ducha Świętego;
  • udoskonala naszą więź z Kościołem;
  • udziela nam, jako prawdziwym świadkom Chrystusa, specjalnej mocy Ducha Świętego do szerzenia i obrony wiary słowem i czynem, do mężnego wyznawania imienia Chrystusa oraz do tego, by nigdy nie wstydzić się Krzyża.

Sakramentu bierzmowania, podobnie jak chrztu, którego jest dopełnieniem, udziela się tylko jeden raz. Wyciska on w duszy niezatarte duchowe znamię, „charakteru”, który jest znakiem, że Jezus Chrystus naznaczył chrześcijanina pieczęcią swego Ducha, przyoblekając go mocą z wysoka, aby był Jego świadkiem.

Do przyjęcia sakramentu bierzmowania może być dopuszczony kandydat, który:

  • posiada wystarczającą znajomość prawd wiary i moralności chrześcijańskiej oraz świadomość, czym są sakramenty, przede wszystkim sakrament bierzmowania;
  • otrzymał pozytywną opinię katechety;
  • uczestniczył w programie przygotowującym do przyjęcia sakramentu bierzmowania organizowanym przy parafii;
  • odbył rozmowę kwalifikacyjną dopuszczają do przyjęcia sakramentu dojrzałości z proboszczem bądź kapłanem odpowiedzialnym za przygotowanie kandydatów. Rozmowa ma na celu lepsze poznanie kandydata i ocenę jego dyspozycji do przyjęcia sakramentu bierzmowania.

Przygotowanie katechetyczne ma na celu ukazanie, rozbudzenie i umocnienie świadomości przynależności ochrzczonych do Kościoła zarówno powszechnego jak i miejscowej wspólnoty parafialnej. Całe przygotowanie (katechetyczne i duchowe) ma doprowadzić kandydatów do tego, aby świadomie i konsekwentnie zachowywali we wspólnocie kościelnej oraz w swoim środowisku Boże i Kościelne Przykazania. Kandydat, który spełnia powyższe wymogi, oraz sumiennie przygotowuje się do sakramentu bierzmowania może ważnie i owocnie do niego przystąpić.

Permalink do tego artykułu: http://www.ksawerow.archidiecezja.lodz.pl/o-bierzmowaniu/