Nabożeństwo majowe na „Widzewie”

Dnia 26 maja 2020 r. o godz. 19:00 mieszkańcy „Widzewa” uczestniczyli we Mszy św. pod przewodnictwem ks. Wikariusza Emanuela Stańczyka. Po Mszy św. oddaliśmy cześć Maryi naszej najlepszej Matce. Niech ta cześć Maryi naszej Matki i Królowej Polski nieustannie rozbrzmiewa w naszych sercach i w naszych domach.

Permalink do tego artykułu: http://www.ksawerow.archidiecezja.lodz.pl/nabozenstwo-majowe-na-widzewie/