Ksawerów przejął pałeczkę w sztafecie modlitw za powołanych i o nowe powołania

We wtorek 23 maja w naszej parafii o godz. 15:00 ks. Proboszcz Stanisław Bracha rozpoczął adorację Jezusa Eucharystycznego – Który jest Źródłem miłości, mocy, odwagi, ale też radości i pokoju dla wszystkich pragnących służyć Bogu i braciom. Następnie koronka do Bożego Miłosierdzia, modlitwa różańcowa, ale nade wszystko klimat milczenia, który przenikał serca trwających przed Panem. Również Maryję, Patronkę parafii, prosiliśmy w nabożeństwie majowym za powołanych.

Eucharystia, w czasie której Ks. Prof. Andrzej Perzyński, wykładowca mi.in. w łódzkim WSD, w sposób szczególny modlił się w intencji wszystkich powołanych wraz z ks. Piotrem Sudowskim, Alumnami WSD w Łodzi, Służbą Liturgiczną Ołtarza, Szafarzami, siostrami Karmelitankami Dzieciątka Jezus i zgromadzonymi parafianami. Liturgię ubogacił piękny śpiew Zespołu Estrellas i Scholi Jezusowe Promyki.

Ksiądz Diakon Mateusz Wójtowicz w swej homilii zachęcał, by skierować „swoją uwagę na Ducha Świętego, Pocieszyciela. I dziękować Jezusowi za to, że nam Go posłał!” Był też czas na wysłuchanie szczerych i poruszających świadectw Kleryków, wspólne zdjęcia, rozmowy, zachętę do przyłączenia się do Towarzystwa Przyjaciół WSD i słowa wdzięczności za modlitwę i dary materialne, nie mogło zabraknąć m.in. seminaryjnych „krówek” i Amy, czasopisma łódzkiego WSD.

Dlaczego nasi ksawerowscy parafianie mogą chętniej i ofiarniej wspierać powołanych? Ponieważ widzą owoce swych modlitw! Fakty – 20 maja br. nasz parafianin Mateusz Wójtowicz przyjął święcenia diakonatu; 27 maja również br. także nasz parafianin Piotr Janas przyjmie w Krakowie u Ojców Dominikanów święcenia kapłańskie, mało tego, dziś mogliśmy wysłuchać świadectwa Krzysztofa Majdy Alumna I roku w WSD w Łodzi – również z naszej parafii. W jaki sposób? W każdy pierwszy czwartek miesiąca na godzinnej adoracji przed Najświętszym Sakramentem odprawiana jest godzina święta, podczas której w sposób szczególny modlimy się za naszych Kapłanów i osoby powołane do kapłaństwa i życia konsekrowanego, a udział w sztafecie modlitw za powołanych utwierdza nas w przekonaniu, że naprawdę warto!

Sztafeta modlitw za powołanych i o nowe powołania 2017