Ks. mgr kan. Stanisław Bracha

Ksiądz mgr kan. Stanisław Bracha urodził się w Dobroniu 4 maja 1952 r. Tam też ukończył szkołę podstawową. Maturę otrzymał po ukończeniu Technikum Mechanicznego w Pabianicach. W 1972 r. wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi. Dwa miesiące później został wzięty do wojska i przez kolejne dwa lata służył w specjalnej kleryckiej Jednostce Wojskowej w Bartoszycach. Po odbyciu zasadniczej służby wojskowej wrócił do Seminarium na drugi rok studiów. Święcenia kapłańskie przyjął w łódzkiej katedrze 20 maja 1979 r. W sierpniu tego roku rozpoczął pracę duszpasterską jako wikariusz parafii Gałkówek. Pracował u boku niezapomnianego proboszcz ks. kan. Bolesława Kopytka. W tym czasie prosił bp. Józefa Rozwadowskiego o możliwość wyjazdu na misje. Niestety, po dwóch latach został powołany, by pełnić funkcję wikariusza w parafii Piątek. Oprócz posługi wikariusza przyszło mu pełnić tam inne zadania i obowiązki. Nowa plebania w Piątku została wybudowana pod jego kierownictwem. Tam też spełniły się jego marzenia i otrzymał pozwolenie od nowego ordynariusza – ks. arcybiskupa Władysława Ziółka na pracę misyjną. Znalazł się w grupie 100 kapłanów, którzy byli darem dla Ojca świętego Jana Pawła II w czasie II Ogólnopolskiego Kongresu Eucharystycznego w czerwcu 1987 r. Z Piątku odszedł w 1986 r., by przez rok przygotowywać się w Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie. Posłany przez Ojca Świętego w I987 roku wyjechał do Argentyny. Został najpierw proboszczem parafii misyjnej w Quimili, którą wraz z ks. Eugeniuszem Milewiczem tworzył od podstaw. Po pięciu latach, 27 listopada 1993 r. został powołany do pracy w Kurii Biskupiej diecezji misyjnej Anatuya by przy boku bp. Antonio Baseotto pełnić funkcję sekretarza, kanclerza i ekonoma tej diecezji.

Po 10 latach pracy na misjach ks. Stanisław Bracha powrócił do Polski i do swojej macierzystej diecezji. Niespełna dwa miesiące później ks. arcybiskup mianował ks. Stanisława Brachę proboszczem w Ksawerowie. Od ówczesnego Dziekana Pabianickiego przejął on parafię w Ksawerowie 3 września 1997 r. W niedzielę 7 września został uroczyście wprowadzony na urząd proboszcza przez ks. prał. Jana Szubę – dziekana pabianickiego. 15 czerwca 2000 r. został mianowany kanonikiem honorowym Archikatedralnej Kapituły Łódzkiej.

Permalink do tego artykułu: http://www.ksawerow.archidiecezja.lodz.pl/ks-mgr-kan-stanislaw-bracha/