Koncert na chwałę Pana…

„Kto śpiewa, podwójnie się modli”, tak w starożytności napisał Święty Augustyn. Biorąc sobie do serca to przesłanie Jezusowe Promyczki i Promyki z Ksawerowa oraz zespół Estrellas stworzyli wyjątkowe muzyczne widowisko podczas corocznego koncertu z okazji wspomnienia Św. Cecylii. O tym, jak pięknie można się modlić śpiewając przekonał się każdy, kto uczestniczył w koncercie stanowiącym ucztę dla serca i duszy, łączącą śpiew, taniec wiarę i wspólną modlitwę.

W niedziele, 26 listopada o godz. 16:00, Kościół pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Ksawerowie, po raz kolejny wypełnił się po brzegi wiernymi, którzy oklaskiwali artystów i podziwiali ich.

Historia Chóru Jezusowe Promyczki i Promyki sięga 1998 roku, kiedy Siostra Etiena Zalewska wraz
z nieżyjącą już siostrą bliźniaczką Siostrą Elianą zorganizowały pierwsze spotkanie młodych artystów. Od tego czasu, już ponad 25 lat kształci, wspiera i rozwija talenty muzyczne dzieci z Ksawerowa. Przez ten czas pomoc materialną i duchową zapewniał ówczesny proboszcz parafii: ks. Stanisław Bracha. Obecnie Chór liczy 116 dzieci i młodzieży, a co roku dołączają nowe Promyczki. Najmłodszy z nich ma zaledwie 3 lata. Zespół Estrellas to wspólnota osób dorosłych uzdolnionych muzycznie, którzy uświetniają swoim śpiewem wszelkie uroczystości religijne w parafii Ksawerów. Ich moc śpiewania wydobywająca się z wnętrza duszy ma siłę niosącą do głębi serc wzruszenie i przesłanie miłości.

Każdy, kto choć raz uczestniczył w koncercie, przekonał się, że występy małych i dużych chórzystów
z Ksawerowa to swoiste jedno Serce, jeden głos wielbiący Pana poprzez śpiew i taniec. Jezusowe Promyczki
i Promyki to nie tylko grupa dzieci i młodzieży, która koncertuje. To Wspólnota, która spędza razem czas na wakacyjnych i zimowych wyjazdach, wzajemnie się wspiera i przekazuje wartości, które w życiu są ważne: miłość, przyjaźń, uczciwość, wzajemna pomoc i wspólna modlitwa.

Podziękowania za pomoc w organizacji koncertu należą się m.in. osobom, które zapewniły bezpłatnie oświetlenie i nagłośnienie oraz którzy uwiecznili koncert w fotorelacji. Szczególne podziękowania należy skierować do Siostry Etieny, za trud i zaangażowanie w przygotowanie muzyczne dzieci oraz Księdzu Proboszczowi Andrzejowi Ścieszko oraz ks. Tomaszowi Grzejdziakowi, którzy wspierają rozwój duchowy dzieci i młodzieży.

klikając w poniższy link możemy obejrzeć cały koncert

https://www.youtube.com/watch?v=8VpwPozIc4A

Permalink do tego artykułu: http://www.ksawerow.archidiecezja.lodz.pl/koncert-na-chwale-pana/