I Komunia Święta 2018

Pierwsza Komunia Święta, jest jednym z najważniejszych wydarzeń w życiu osoby do niej przystępującej.  W czasie uroczystej Mszy Św. dzieciom uprzednio wczesnej przygotowanym udziela się I Komunii Świętej. Jest to sakrament, symbolicznie przyjmujący młodego człowieka do grona tych, którzy bezpośrednio obcują z Bogiem i pragną Go przyjmować do swego serca i życia.


W najbliższą niedzielę o godz. 10.00 i o 12:00 w naszym kościele, dzieci przystąpią do I Komunii Świętej. Naszych  parafian prosimy,   by  w   miarę   możliwości  skorzystali  z   innych  godzin Mszy  św. , a   Mszę   św.  o  godz. 10.00 i o 12:00  zostawili  dla  wszystkich bliskich  dzieci, które   przystąpią   do I Komunii  Świętej. Rozkład Mszy Świętych o godz. 7:00, 8:30, 10:00, 12:00 i 13:30 a także wieczorem o 18:00. (nie ma mszy św. o godz. 11:30 i ta z 13:00 będzie o 13:30)

Pierwszy tydzień po I Komunii Świętej jest tzw. Białym Tygodniem. Stanowi On okazją do składania podziękowań za spotkanie z Panem Jezusem w Komunii świętej.