Dyspensa

ARCYBISKUP
METROPOLITA ŁÓDZKI

Łódź, dnia 30 stycznia 2021 roku
Abp–1.1-1183/2021

Dyspensa

Mając na uwadze trwające wciąż zagrożenie zdrowia i życia, przedłużam udzielenie (zgodnie z kanonami: 87 §1, 1245 i 1248 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego) dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy świętej w niedziele i święta nakazane do dnia 14 lutego 2021 roku wszystkim wiernym archidiecezji łódzkiej
i osobom przebywającym w tym czasie na jej terenie:

  1. w podeszłym wieku,
  2. z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura itp.)
  3. dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę,
  4. które czują obawę przed zarażeniem,
  5. objętym kwarantanną lub nadzorem epidemiologicznym,
  6. wszystkim, którzy w wyniku ograniczeń prawnych nie będą mogli uczestniczyć we Mszy Świętej.

Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność w te dni na Mszy świętej nie jest obciążona grzechem.

Jednocześnie korzystających z dyspensy zachęcam do udziału we Mszy świętej w dni powszednie,
z zachowaniem roztropności, wzajemnej troski o siebie i wszystkich przepisów sanitarnych.

Zachęcam również, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie,
i do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe.

 + Grzegorz Ryś
Arcybiskup Metropolita Łódzki

Ks. Zbigniew Tracz
Kanclerz Kurii

 

Permalink do tego artykułu: http://www.ksawerow.archidiecezja.lodz.pl/dyspensa-2/