Chrzest Święty

  • Sakramentu Chrztu udzielamy uroczyście na Mszy św. w II i IV niedzielę miesiąca o godzinie 13.00 oraz w Uroczystość Bożego Narodzenia i Wielkanocy.
  • Chrzestni muszą być wierzącymi i praktykującymi katolikami. Wykluczone jest ich niemoralne życie, albo życie w konkubinacie lub związku niesakramentalnym. Chrzestni powinni również przystąpić do Komunii św.
  • Chrzestni, którzy są spoza naszej parafii powinni przynieść zaświadczenie ze swojej kancelarii parafialnej o tym, że taka osoba może być chrzestnym.
  • Sam Chrzest zgłaszamy wcześniej w kancelarii parafialnej w godzinach jej pracy przynosząc odpowiednie dokumenty tj: odpis aktu urodzenia z USC, oraz dane osobowe rodziców i chrzestnych.
  • Zapisywać do chrztu mają obowiązek rodzice, lub jedno z rodziców (a nie np. babcia czy sąsiadka).
  • Jeżeli rodzice dziecka mieszkają na terenie innej parafii to można zapisać dziecko do chrztu, ale za pisemną zgodą Ks. Proboszcza parafii, w której mieszkają rodzice.
  • Pamiątką chrztu jest świeca i biała szata.
  • Przy wyborze imienia kierujmy się imionami świętych i błogosławionych Kościoła.

Permalink do tego artykułu: http://www.ksawerow.archidiecezja.lodz.pl/chrzest-swiety/