Bp Marek Jędraszewski nowym metropolitą łódzkim

Bp Marek Jędraszewski, dotychczasowy biskup pomocniczy poznański, został nowym metropolitą łódzkim. Nominację ogłosił 11 lipca papież Benedykt XVI. Nowy pasterz Kościoła w Łodzi ma 63 lata. Jego zawołanie biskupie to „Scire Christum” (Znać Chrystusa). Jest profesorem nauk teologicznych, wytrawnym znawcą filozofii a także m.in. członkiem Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski i Rady Programowej KAI.

Drodzy Archidiecezjanie

W dniu dzisiejszym, tj. 11 lipca br. w Nuncjaturze Apostolskiej w Warszawie, podano do wiadomości, że Ojciec Święty Benedykt XVI mianował arcybiskupem metropolitą łódzkim dotychczasowego biskupa pomocniczego archidiecezji poznańskiej Marka Jędraszewskiego.

Arcybiskup-nominat urodził się w 1949 r. w Poznaniu. Święcenia biskupie przyjął przed piętnastu laty. Jest profesorem nauk teologicznych na Uniwersytecie Poznańskim. W Konferencji Episkopatu Polski piastuje liczne funkcje. Jest m.in. członkiem Rady Stałej, delegatem Konferencji ds. Duszpasterstwa Akademickiego, członkiem Komisji Wychowania Katolickiego.

Pragnę przypomnieć, że Ojciec Święty, po osiągnięciu przeze mnie wieku emerytalnego, był łaskaw przedłużyć o dwa lata moją posługę arcybiskupa metropolity łódzkiego. To dwulecie się dopełniło. Teraz do czasu kanonicznego objęcia archidiecezji przez mojego Następcę, z woli Ojca Świętego będę pełnił obowiązki administratora apostolskiego.

Mojego czcigodnego Następcę już dziś pragnę powitać i pozdrowić jak najserdeczniej, a drogich Archidiecezjan proszę, aby przyjęli nowego Arcybiskupa Metropolitę Łódzkiego z otwartością serc i obdarzyli wypróbowaną życzliwością.

Osobę szóstego Pasterza Kościoła łódzkiego polecam, drodzy Archidiecezjanie Waszym szczególnym modlitwom. Proszę o nie kapłanów diecezjalnych i zakonnych, osoby życia konsekrowanego i wiernych świeckich. Powiadamiam jednocześnie, że szczegółowe informacje na temat rozpoczęcia posługi nowego Arcybiskupa Metropolity Łódzkiego podane zostaną w najbliższym czasie.

Arcybiskup Władysław Ziółek
Administrator Apostolski
Archidiecezji Łódzkiej

Łódź, dnia 11 lipca 2012 r.

źródło: http://archidiecezja.lodz.pl/new/?news_id=6bc04a5df6129c2ebae3290df1e7aa49