Bierzmowanie 2024 r.

Ważną chwilą w życiu człowieka jest przyjęcie Bierzmowania. To po przez ten Sakrament Duch Święty ma umocnić młodego człowieka do „mężnego wyznawania wiary i do postępowania według jej zasad”
18 maja 2024 r. o godz. 18:00 w naszej parafii Ksiądz Biskup Marek Marczak, biskup pomocniczy archidiecezji łódzkiej udzielił Sakramentu Bierzmowania 35 osobom w naszym parafialnym kościele.
Ksiądz Biskup zwracając się do bierzmowanych zachęcał do radości i zapału w wykonywaniu przyszłych zawodów oraz by żyli pragnieniem podążania za Jezusem.
Daj Boże by przyjęcie bierzmowania zaowocowało świadectwem ich wiary wobec wspólnoty Kościoła
i świata.
Uroczystą Eucharystię uświetnili zespół Estrellas oraz Liturgiczna Służba Ołtarza.
Życzymy nowo bierzmowanym, by Duch Święty wypełnił ich serca i umysły aby mogli swoim życiem odważnie świadczyć o Chrystusie.

Permalink do tego artykułu: http://www.ksawerow.archidiecezja.lodz.pl/bierzmowanie-2024-r/