Statut dla Parafialnego Zespołu Caritas

Dnia 27.09.2015 podczas Mszy Świętej o godzinie 10.00, której przewodniczył Ksiądz Sebastian Krawczyk zastępca dyrektora Caritas Archidiecezji Łódzkiej został uroczyście przekazany statut dla Parafialnego Zespołu Caritas. Podczas słowa skierowanego do wiernych ksiądz Sebastian wyraził podziękowanie za szerzenie dzieł miłosierdzia wśród potrzebujących. Po mszy dokonał on poświęcenia domku, który jest siedzibą PZC, a następnie spotkał się z osobami tworzącymi zespół w celu przekazania informacji dotyczących działalności charytatywnej. Ksiądz Sebastian podarował także wiernym torby z logo Caritas.

Caritas - statut 2015