Kurs dla kandydatów na wolontariuszy hospicyjnych 2018

9 stycznia 2018 roku,  o godzinie 18.00 rozpoczyna się kolejny kurs dla kandydatów na wolontariuszy hospicyjnych. Kurs jest organizowany przez hospicjum domowe Caritas Archidiecezji Łódzkiej. Zajęcia będą odbywały się w siedzibie Caritas w Łodzi, przy ul. Gdańskiej 111 (I piętro, wejście od ul. Gdańskiej).

Osoby, które chciałyby pomagać, angażując się osobiście we wsparcie drugiego człowieka, nauczymy jak to robić i wskażemy najważniejsze obszary, w których można spożytkować swoje siły i poświęcić czas najbardziej potrzebującym – mówi Anna Bobowicz, psycholog hospicjum domowego Caritas.

Hospicjum Caritas od 1995 roku prowadzi kurs podstawowy dla osób chętnych do zaangażowania się w wolontariat hospicyjny. Z dotychczasowych 21 edycji kursu skorzystało już ponad tysiąc osób.

Kurs ma charakter wykładowo-warsztatowy i obejmuje swoim zakresem ogólną wiedzę nt. wolontariatu, zagadnień opieki paliatywnej i hospicyjnej, aspektów psychologicznych i duchowych choroby, umierania i żałoby z punktu widzenia chorego i opiekuna, a także przygotowuje praktycznie do pielęgnacji osób przewlekle, bądź nieuleczalnie chorych. Zapraszamy wszystkich chętnych, którzy mają ukończone 18 lat.

Zapisy oraz bliższe informacje w biurze hospicjum domowego Caritas: 
Łódź, ul. Zgierska 121, tel.: 42 6362408 lub 607 617 090

 
 

Permalink do tego artykułu: http://www.ksawerow.archidiecezja.lodz.pl/kurs-dla-kandydatow-na-wolontariuszy-hospicyjnych-2018/