Koncert ku Czci Św. Cecylii w Ksawerowie 2019

„Kto śpiewa, dwa razy się modli”– powiedział św. Augustyn, a często słyszymy także sentencję Johanna Wolfganga von Goethego jednego z najbardziej znaczących w skali światowej poety: „Gdzie słyszysz śpiew – tam wchodź, tam dobre serca mają. Źli ludzie – wierzaj mi – ci nigdy nie śpiewają.”

Teraz, gdy opadają ostatnie liście z drzew, gdy cichnie śpiew ptaków i coraz szybciej i wcześniej otacza nas ciemność, możemy zasłuchać się w muzykę kościelną, śpiew chóralny, które oczyszczają nasze serca i dusze wznoszą do Boga. To piękna modlitwa, skierowana przez anielskie głosy do Najwyższego: „Pan Izraela„ Pan całej ziemi ogarnia wszechświat jednym spojrzeniem…”, „Nie boję się, bo Bóg czuwa nawet po zmroku…”, „Nic nie jest tak piękne, Panie, jak Twa miłość. Nie ma nic droższego na Twe powołanie…”, „My nie damy zniszczyć tego świata i będziemy bronić Bożych praw do końca”, dlatego „Przymnóż nam wiary”. My również pragniemy wołać: „Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia.”

W niedzielę, 17 listopada 2019 roku, w naszej ksawerowskiej świątyni, odbył się koncert ku czci św. Cecylii, dziewicy, męczennicy, patronki muzyki i śpiewu.
Już od samego niedzielnego ranka, na ekranie pieśni, można było przeczytać tekst zaproszenia na muzyczne uczczenie świętej Patronki i oddanie w ten sposób hołdu Bogu, jako Wspaniałemu Dawcy wszelkich darów.

Na długo przed godziną 16.00 zaczęli gromadzić się w naszym kościele miłośnicy pieśni i piosenek, śpiewanych przez parafialne zespoły muzyczne: „Jezusowe Promyczki”, „Jezusowe Promyki” oraz „Zespół Estrellas” prowadzone przez s. Etienę, pod duchową i materialną, niezawodną opieką naszego Księdza Proboszcza Kanonika Stanisława Brachy. Punktualnie o 16.00 rozpoczęła się prezentacja wykonawców, utworów i muzyka popłynęła do nieba. Piękne, kolorowe stroje, urocze głosy, doskonałe aranże i towarzyszące im gesty, zachwyciły widzów. Oklaskom nie było końca. Warto było przyjść, posłuchać, zobaczyć i przeżyć spotkanie ze śpiewającymi dziećmi, młodzieżą i dorosłymi, mającymi swoje rodziny. Piękno koncertu dopełniła licznie zgromadzona publiczność i doskonałe nagłośnienie.

Jesteśmy dumni, że nasza parafia posiada tak uzdolnione osoby, chętnie gromadzące się w każdym tygodniu, aby pośpiewać dla przyjemności swojej i bliźnich, a jednocześnie oddawać w ten sposób wdzięczność Bogu za otrzymane talenty i rozwijać je w muzycznych wspólnotach.

22 listopada br. we wspomnienie św. Cecylii o godz.18.30 ks. Proboszcz zaprasza wszystkie Promyki na kolacje, a 24 listopada br. o godz. 10.00 wszystkie zespoły muzyczne będą uczestniczyły we Mszy św. sprawowanej w ich intencji. Serdecznie zapraszamy.

Zdjęcia z koncertu naszych zespołów można zobaczyć na Facebooku parafii.

Permalink do tego artykułu: http://www.ksawerow.archidiecezja.lodz.pl/koncert-ku-czci-sw-cecylii-w-ksawerowie-2019/