Jubileusz 25-lecia przedszkola ss. Karmelitanek Dzieciątka Jezus w Ksawerowie

W niedzielę 16 czerwca 2024 r. W Ksawerowie, w parafii pw. MB Częstochowskiej odbyły się uroczystości związane z jubileuszem 25-lecia przedszkola prowadzonego przez Siostry Karmelitanki. W dziękczynieniu, któremu przewodniczył kardynał Grzegorz Ryś uczestniczyły dzieci wraz ze swoimi rodzicami, absolwenci przedszkola oraz cała ksawerowska wspólnota parafialna.

W homilii opartej o przypowieść o ziarnie gorczycy metropolita łódzki zwrócił uwagę na to, że – w ziarnie, które Pan Bóg daje jest cała siła wzrostu. Ta siła z nas się nie bierze! Śpisz, a ziarno rośnie! Nie śpisz – też rośnie! W dzień – rośnie, w nocy też rośnie! Tu mamy Karmelitanki, które jak słyszą dzień – noc – to zaraz reagują, bo jest to figura bardzo bliska  św. Janowi od Krzyża. Są takie moment w życiu, że mamy dzień, a są takie momenty w życiu, że mamy noc. Te pierwsze lubimy, a tych drugich nie lubimy! Ale w tych pierwszych jak i w tych drugich – mówi Pan Jezus – ziarno rośnie! – zauważył kardynał.

Ziarno, które ma w sobie taką siłę jest malutkie, malusieńkie. Pan Bóg wybiera maluteńkie ziarna, aby w nas urosło królestwo Boże. Ponieważ te ziarenka od Pana Boga są takie malusieńkie, to my je lekceważymy, my ich nie przyjmujemy i nie mogą w nas wyrosnąć. – podkreślił metropolita łódzki.

Kończąc homilię duchowny powiedział –  Królestwo Boże rośnie w nas z tego, co my lekceważymy: ze Słowa Bożego, z sakramentów, z drugiego człowieka, którego uważamy za gorszego od siebie, za słabego, grzesznego, który nie ma mi nic do powiedzenia, od którego nic nie przyjmę. Możesz nie przyjmować, ale to jest dowód na to, że jesteś królestwem własnym, a nie Bożym! Siedzisz na tronie wewnątrz siebie i czujesz się wyśmienicie. Rozsiadłeś się, a Pan Bóg chce się gdzieś przecisnąć ale… co próbuje ci zasiać ziarno, to  ty mówisz, że to nie jest dobre ziarno!- zakończył duchowny.

Przedszkolaki wraz z siostrami zaangażowały się w przygotowanie dzisiejszej Eucharystii. Dzieci odczytały modlitwę powszechną, niosły dary ofiarne oraz śpiewały pieśni podczas Mszy świętej.

Jak podkreśla s. Wiktoria od św. Michała Archanioła CSCIJ – od 25 lat Siostry Karmelitanki Dzieciątka Jezus prowadzą tu w Ksawerowie swoje przedszkole.  Należy zauważyć, że Siostry po 25 latach wznowiły swoją działalność, ale już wcześniej – w domu zakonnym w Żdzarach, w 1959 roku podjęły działalność wychowawczą. Wtedy przyjmowały grupki małych dzieci w formie ochronki. Na bazie tej formy pomocy ludziom Siostry mogły otworzyć to przedszkole w Ksawerowie. Nasze przedszkole cieszy się dużym zainteresowaniem rodziców, którzy przyprowadzają do nas swoje dzieci. – dodaje matka generalna Karmelitanek Dzieciątka Jezus.

Ksawerowskie przedszkole Karmelitanek Dzieciątka Jezus promuje chrześcijański system wartości. Zapewnia dzieciom opiekę oraz bezpieczeństwo psychiczne i fizyczne. Zwraca szczególną uwagę na dzieci potrzebujące większej pomocy: sieroty, pozbawione odpowiednich warunków rodzinnych, z rodzin wielodzietnych oraz w jakikolwiek sposób zaniedbane i ubogie. Umożliwia dzieciom zdobywanie wiedzy i nabywanie umiejętności oraz stwarza warunki umożliwiające dzieciom osiągnięcie „gotowości szkolnej”. Wspomaga rodzinę w jej zadaniach wychowawczych. Ukierunkowane jest na dziecko, jego potrzeby, umożliwia mu wszechstronny rozwój osobowości, wdraża w życie grupy społecznej w poczuciu obowiązku, odpowiedzialności i świadomości praw osoby. Organizuje sprawne funkcjonowanie organów przedszkola i zarządzania placówką. Zatrudnia wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną. Stwarza dzieciom możliwość samorealizacji, pracy z rówieśnikami, kreatywnego myślenia, działania i przeżywania, uczestniczenia w ciekawych zajęciach, poznawania otaczającej rzeczywistości z zachowaniem wartości chrześcijańskich. Umożliwia dzieciom rozwój poczucia tożsamości narodowej, językowej i religijnej.

Permalink do tego artykułu: http://www.ksawerow.archidiecezja.lodz.pl/jubileusz-25-lecia-przedszkola-ss-karmelitanek-dzieciatka-jezus-w-ksawerowie-2024-r/