Miesiczne archiwum: Kwiecień 2019

Nabożeństwa majowe

Maj – dla wielu najpiękniejszy miesiąc roku – to w Kościele okres szczególnej czci Matki Bożej. Szczególnie w Polsce gromadzimy się wieczorami w kościołach, przy grotach, kapliczkach i figurach przydrożnych. Pierwsze nabożeństwa majowe zaczęto odprawiać w Polsce w połowie XIX wieku w Płocku, Toruniu, Nowym Sączu i Krakowie, a od 1852 r. – uroczyście w kościele Świętego Krzyża w Warszawie. Po 30 latach stało się ono bardzo popularne i znane w całym kraju.

Rezurekcja 2019

W naszej parafii procesja rezurekcyjna rozpoczęła się o godz. 6.00, przed uroczystą Mszą świętą, której przewodniczył ks. Proboszcz. Procesja rezurekcyjna ma być dla nas wszystkich uroczystym ogłoszeniem Zmartwychwstania Chrystusa i wezwaniem całego stworzenia do udziału w triumfie Zmartwychwstałego. Wzięli w niej udział licznie zgromadzeni wierni, a wśród nich reprezentanci wszystkich grup działających przy naszej parafii. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy tak licznie i z zaangażowaniem uczestniczyli w świętych misteriach Triduum Paschalnego a w sposób szczególny Liturgicznej Służbie Ołtarza – ministrantom, lektorom, Nadzyczajnym Szafarzom oraz Grupie młodzieżowej i Zespołowi Estrellas.

Niech Chrystus, Zwycięzca śmierci, piekła i szatana, prowadzi nas przez życie w pielgrzymce wiary, abyśmy osiągnęli wieczystą Paschę. Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego jest centrum roku liturgicznego, jego punktem kulminacyjnym, źródłem i szczytem tego, co celebrujemy
w ciągu całego roku.

Wielkanoc

Jest to czas świętowania zmartwychwstania Chrystusa. Obecnie Wielka Niedziela rozpoczyna się poranną mszą, rezurekcją (resurrectio łac. oznacza zmartwychwstanie), którą zapowiada uroczyste bicie w dzwony, głoszące, że Chrystus zmartwychwstał. Mszę poprzedza uroczysta procesja z Najświętszym Sakramentem. Rozpoczyna się przy Grobie Pańskim, przy którym ksiądz śpiewem oznajmia zmartwychwstanie Chrystusa. Następnie, niosąc monstrancję z Hostią, kapłan prowadzi procesję dookoła kościoła, przy którym w dawniej tradycyjnie usytuowany był cmentarz, aby również zmarłym ogłosić zmartwychwstanie. Na początku mszy wznoszony jest okrzyk radości Alleluja (z hebr. Chwalcie Boga), będący przyśpiewem w pieśniach wielkanocnych. Oznaką radości były również dawniej używane w okresie wielkanocnym pozdrowienia: Chrystus zmartwychwstał z odpowiedzią: Zmartwychwstał prawdziwie.

Dziś Chrystus Pan oddał życie dla waszego zbawienia.
Nie mógł dać bardziej wiarygodnego dowodu Miłości.
Teraz czeka na Wasze dłonie wyciągnięte, aby Jego dary przyjąć.
Czeka na Wasze serca, aby pozwoliły wypełnić się Jego Miłością.
Czeka na Waszą miłość, która pozwoli przemienić się Jego Mocą.
Czeka na Wasze życie, które zmartwychwstanie wraz z Nim.
Nie pozwólcie Mu czekać w nieskończoność.
Życzę Wam wszystkim świątecznej radości, ale takiej autentycznej i prawdziwej.
Takiej radości, która eksploduje z serca przepełnionego
niemożliwym do opisania szczęściem.
Przecież Chrystus zmartwychwstał.
Dla Ciebie! Tak! Dla Ciebie!
Nie można się nie radować! Alleluja.

 

Wielka Sobota 2019

Zanim rozpoczęliśmy Liturgię Wigilii Paschalnej, przed południem święciliśmy nasze pokarmy na stół wielkanocny oraz adorowaliśmy Chrystusa w Bożym Grobie. Dziękujemy ministrantom, lektorom, Zespołowi Estrellas i dzieciom ze Scholi Jezusowe Promyczki i Promyki za czynny udział w adoracji.

Liturgia Wigilii Paschalnej rozpoczęła się o godz. 18.00 poświęceniem ognia i paschału, który symbolizuje Chrystusa Zmartwychwstałego. Paschał w uroczystej procesji został wniesiony do kościoła. Usłyszeliśmy wezwanie „Światło Chrystusa” i stopniowo odpalaliśmy nasze świece od Paschału. Następnie Marcin Kolasiński wyśpiewał radosne Orędzie Paschalne – Exultet. Wysłuchaliśmy Słowa Bożego (4 czytań). Dźwiękiem dzwonków i dzwonów kościelnych oraz śpiewając hymn „Chwała na wysokości Bogu” przeszliśmy do Ewangelii Nowego Testamentu. Po homilii, którą wygłosił ks. Proboszcz Stanisław uczestniczyliśmy w Liturgii Chrzcielnej, gdzie odnowiliśmy przyrzeczenia chrzcielne a Siostry Karmelitanki odnowiły swoje śluby zakonne. Następnie przystąpiliśmy do Liturgii Eucharystycznej. Liturgię zakończyło uroczyste błogosławieństwo.

Wielki Piątek

O godz. 18.00 ks. Wikariusz Dominik Sujecki przewodniczył Liturgii Męki Pańskiej. Rozpoczęła się milczeniem całego Kościoła. Kapłan upadł na twarz, a ludzie klęcząc modlili się w milczeniu. Jest to upokorzenie się człowieka wobec Boga, a także wyrażenie smutku i bólu całego Kościoła. Następnie wysłuchaliśmy opisu Męki Pańskiej. Odsłonięto i wniesiono krzyż, księża, ministranci, Nadzwyczajni Szafarze, Zespół Estrellas oraz wierni oddali cześć krzyżowi poprzez pocałunek. W tym czasie Zespół na przemian z ludem śpiewał pieśni pasyjne. Po Komunii Świętej, na koniec Liturgii, Najświętszy Sakrament przeniesiono do Bożego Grobu. Adoracja trwała do godz. 21.00

Wielki Czwartek 2019

To dzień Ostatniej Wieczerzy, dzień ustanowienia Eucharystii i Sakramentu Kapłaństwa. W ten dzień szczególnie pamiętamy o wdzięczności Bogu za dar Eucharystii, za to że możemy przyjmować Chrystusa do swojego życia. Pamiętamy też w swoich modlitwach o kapłanach a szczególnie o tych, którzy wśród nas posługują.

Wieczorem, o godz. 18.00 uczestniczyliśmy w uroczystej Mszy Świętej Wieczerzy Pańskiej. Po homilii nastąpiło przyjęcie 3 kandydatów do grona ministrantów a następnie odbył się obrzęd umywania nóg. Ks. Proboszcz Stanisław Bracha obmył stopy 12 wybranym mężczyznom. Na zakończenie Mszy św. naszym kapłanom zostały złożone życzenia. Najświętszy Sakrament został przeniesiony do Ciemnicy na pamiątkę modlitwy Jezusa w Ogrodzie Oliwnym i Jego pojmania i uwięzienia.