Miesiczne archiwum: Czerwiec 2016

To już czwarte w tym roku zwycięstwo naszej scholi!

W dniu 11 czerwca 2016r. nasza schola „Jezusowe Promyki” wzięła udział w V Festiwalu Piosenki Religijnej „Któż jak Bóg” w Sobocie koło Jeleniej Góry. Patronat nad Festiwalem objął ks. bp Marek Mendyk z Legnicy.

Nasza schola zajęła I miejsce w kategorii zespołowej młodzieży, a nasza solistka Paulina Suchcicka II miejsce.

Dziękujemy Panu Bogu za kolejny sukces, który jest dla całej ksawerowskiej parafii  wielką radością.

V festiwal piosenki religijnej 2016 w Sobocie

1 rocznica święceń kapłańskich

06 czerwca br. w naszej parafii miała miejsce doniosła uroczystość. Na wieczornej Mszy św. nasz wikariusz – ks. Piotr, wraz ze swoimi kolegami z rocznika obchodził 1. rocznicę święceń kapłańskich. Do Ksawerowa przybyli więc księża wikariusze z Kurowic, Chorzęcina, Tuszyna, Czarnocina,  Ruśćca, Dobronia, Bedonia oraz Zduńskiej Woli – Karsznic.

Homilię w czasie Mszy św. wygłosił Ojciec Duchowny Wyższego Seminarium Duchownego – ks. Jacek Kubis. Po Eucharystii życzenia Jubilatom złożyli przedstawiciele parafii. Uroczystość była pięknym dziękczynieniem Panu Bogu za łaskę powołania do kapłaństwa oraz prośbą o nowe, liczne i święte powołania do służby w Kościele.

Nabożeństwa czerwcowe

Maj w kościelnej tradycji poświęcony jest Matce Bożej. Maryja nie chce jednak „skupiać” całej uwagi ludu Bożego na sobie. Wiedzie go bowiem do swojego jedynego Syna. Dlatego też czerwiec poświęcony jest Jezusowi Chrystusowi, którego właśnie w tym czasie czcimy w sposób szczególny w nabożeństwach dedykowanych Jego Najświętszemu Sercu. Jest ono – jak nauczał papież Leon XIII – „symbolem i żywym obrazem nieskończonej miłości” Jezusa do wiernych.