Miesiczne archiwum: Maj 2014

Nabożeństwa czerwcowe

Maj w kościelnej tradycji poświęcony jest Matce Bożej. Maryja nie chce jednak „skupiać” całej uwagi ludu Bożego na sobie. Wiedzie go bowiem do swojego jedynego Syna. Dlatego też czerwiec poświęcony jest Jezusowi Chrystusowi, którego właśnie w tym czasie czcimy w sposób szczególny w nabożeństwach dedykowanych Jego Najświętszemu Sercu. Jest ono – jak nauczał papież Leon XIII – „symbolem i żywym obrazem nieskończonej miłości” Jezusa do wiernych.

I Komunia Święta 2014

Pierwsza Komunia Święta, jest jednym z najważniejszych wydarzeń w życiu osoby do niej przystępującej.  W czasie uroczystej Mszy Św. dzieciom uprzednio wczesnej przygotowanym udziela się I Komunii Świętej. Jest to sakrament, symbolicznie przyjmujący młodego człowieka do grona tych, którzy bezpośrednio obcują z Bogiem i pragną Go przyjmować do swego serca i życia.

Sakrament Bierzmowania 2014

W dniu 17 maja br. podczas uroczystej Eucharystii, której przewodniczył ks. bp Ireneusz Pękalski w obecności naszego proboszcza ks. Stanisława Brachy oraz księży z dekanatu pabianickiego został udzielony sakrament bierzmowania młodzieży z naszej parafii.

Sakrament bierzmowania wraz ze chrztem i Eucharystią należy do sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego, dlatego przyjęcie tego sakramentu jest konieczne jako dopełnienie łaski chrztu. Przez sakrament bierzmowania ochrzczeni jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej.

4W homilii skierowanej do bierzmowanych ks. Biskup wyjaśnił znaczenie sakramentu, wzywając młodzież do mężnego opowiedzenia się za Chrystusem i podążenia za Nim. Wskazując, że w dzisiejszych czasach, znaczący głos w podejmowaniu decyzji wpływających na całe społeczeństwo mają jednostki. Homilię zakończył odwołując się do wielkości krzyża, poprzez który dokonał się nasze zbawienie, następnie zostały poświęcone krzyżyki, które stanowią wspólną pamiątkę osób przystępujących do sakramentu bierzmowania w p.w. MB Częstochowskiej w Ksawerowie.

Życzymy nowo bierzmowanym aby Duch Święty wypełnił ich serca i umysły, by mogli swoim życiem świadczyć z odwagą o Chrystusie.7

35-lecie święceń kapłańskich ks. proboszcza

Drogi Księże Proboszczu!
Życzymy Ci wszelkich łask Bożych i sił potrzebnych w pracy duszpasterskiej, byś przez kapłańskie ręce niósł ludziom Jezusa. Niech zawsze towarzyszy Ci łaska Boża i mądrość, a także ludzka życzliwość i wsparcie zarówno w poczynaniach, jak i troskach. Życzymy dobrego zdrowia, dużo radości i pięknych owoców pracy kapłańskiej. Polecamy Cię nieustannej opiece Maryi Panny, patronce naszego Kościoła.

Msza św. w intencji Księdza Proboszcza Stanisława z prośbą o potrzebne łaski, Boże błogosławieństwo i opiekę Maryi zostanie odprawiona dziś 20 maja 2014 o godz. 18:00.

Imieniny ks. Proboszcza

Księże Proboszczu w dniu Twoich imienin
życzymy radości z pełnionej posługi kapłańskiej,
podążania drogą Bożą ku świętości,
obfitości łask Bożych od naszego Pana
i błogosławieństwa na każdy dzień życia.

Trud pielgrzymowania

W dniach 23-30.04.2014r. grupa parafian wraz z księdzem Jackiem i diakonem Artmem uczestniczyła w pielgrzymce do Włoch, która związana była z wyjątkowym dla Polaków wydarzeniem, jakim jest kanonizacja bł. Jana Pawła II i bł. Jana XXIII. W trakcie swego pobytu nawiedziliśmy miejsca ważne dla chrześcijan. Na szlaku naszej pielgrzymki znalazły się takie miasta jak: Asyż, Rzym, Lanciano, Monte Sant Angelo, San Giovanii Rotondo, Manopello i Loreto. Jednak najważniejszym i najbardziej doniosłym dla nas wydarzeniem był udział w uroczystościach kanonizacji błogosławionych Jana Pawła II i Jana XXIII.

OLYMPUS DIGITAL CAMERATen wyjątkowy czas poprzedzony został zwiedzaniem Rzymu i całonocnym czuwaniem w okolicach Placu Świętego Piotra. Wszyscy trwali na modlitwie i zadumie. Była to wyjątkowa noc. Niektórzy zdecydowali się podjąć trud przedostania się na Plac Świętego Piotra, by w tym wyjątkowym czasie być jak najbliżej Ojca Świętego. Kilku osobom udało się stać bardzo blisko ołtarza, pomimo że nie spodziewali się oni tego. Na twarzach pielgrzymów zauważyć można było radość i wzruszenie. W tą wyjątkową noc każdy mimo zmęczenia czuwał i nie myślał o śnie.

Udział w Eucharystii, podczas której Wielki Polak został ogłoszony Świętym był dla nas historycznym wydarzeniem. Wszyscy cieszyli się, że mogli być obecni w Wiecznym Mieście w tym niepowtarzalnym momencie. Radość wyrażana była w modlitwie, tańcu i śpiewie oraz oklaskach, jakie rozlegały się podczas Eucharystii. Mimo, że była ona odprawiana w języku włoskim i nie do końca można było wszystko zrozumieć to jednak sama obecność była czymś niezwykle ważnym.

Każdego dnia uczestniczyliśmy w Eucharystii i poprzez modlitwę i śpiew umacnialiśmy naszą wiarę oraz dziękowaliśmy Bogu za osobę Świętego Jana Pawła II za wstawiennictwem, którego prosiliśmy w intencjach, z jakimi udaliśmy się na pielgrzymi szlak.

Przeżyciom duchowym towarzyszyły także piękne widoki górskie na Alpy włoskie i austriackie oraz możliwość obserwowania wschodu słońca nad Morzem Adriatyckim.

Do Ksawerowa powróciliśmy pełni wrażeń, a ten wyjątkowy czas na pewno na długo pozostanie w naszej pamięci. Mimo, że byliśmy zmęczeni to jednak warto było podjąć trud dla przeżyć duchowych, jakich mogliśmy doświadczyć w czasie tej pielgrzymki.

[slideshow id=32]