Miesiczne archiwum: Grudzień 2013

Koncert Kolęd

plakat

Boże Narodzenie

Niech w te Święta w Waszych sercach
zagości pokój, radość i szczęście.
Niechaj maleńki Jezus Wam błogosławi
w każdym dniu Nowego Roku.

Wszystkim Parafiom z całego serca życzymy
spełnienia marzeń i Błogosławieństwa Bożego!

Rekolekcje adwentowe 2013

Rekolekcje adwentowe w Ksawerowie
19 – 22 grudnia 2013 roku
prowadzi ojciec mgr Jerzy Kielech
(Paulin – Przeor z Leśniowa)

Zabawa Andrzejkowa

Każdy z nas wie, że dnia 30 listopada oddajemy cześć św. Andrzejowi Apostołowi, który został ukrzyżowany na Peloponezie w mieście Patres 30 listopada 30 roku na krzyżu w kształcie litery X (stąd nazwa Krzyż Świętego Andrzeja). Doskonal również wiemy i pamiętamy, że tego dnia urządza się zabawę Andrzejkową.

Adwent

Adwent (z łac. adventus – przyjście, przybycie) to okres w roku liturgicznym, który rozpoczyna się od I Nieszporów niedzieli po sobocie XXXIV tygodnia Okresu Zwykłego, a kończy przed I Nieszporami uroczystości Narodzenia Pańskiego w wieczór 24 grudnia. Trwa od 23 do 28 dni i obejmuje cztery kolejne niedziele przed 25 grudnia. Stanowi pierwszy okres w każdym nowym roku liturgicznym.

Adwent składa się z dwóch odrębnych okresów:
1. czasu, w którym kierujemy nasze serca ku oczekiwaniu powtórnego przyjścia Jezusa w chwale na końcu czasów (okres od początku Adwentu do 16 grudnia włącznie);
2. czasu bezpośredniego przygotowania do uroczystości Narodzenia Pańskiego, w której wspominamy pierwsze przyjście Chrystusa na ziemię.
Zwornikiem wszystkich tekstów liturgii adwentowej obydwu części jest czytanie ciągłe księgi proroka Izajasza. Czytanie to obrazuje tęsknotę za wyczekiwanym Mesjaszem.

Polecamy specjalne rozważania na Adwent, które zostały napisane przez członków zespołu ewangelizacyjnego Mocni w Duchu, którego utwory często można usłyszeć w medytacjach Modlitwy w drodze.