Miesiczne archiwum: Maj 2013

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa

Pamiątkę ustanowienia Najświętszego Sakramentu obchodzi Kościół w Wielki Czwartek. Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, która wyrosła z adoracyjnego kierunku pobożności eucharystycznej rozwijającej się na Zachodzie od przełomu XI i XII w., przeżywana jest natomiast w czwartek po uroczystości Trójcy Świętej. Bezpośrednią przyczyną jej ustanowienia były objawienia bł. Julianny z Cornillon. Pod ich wpływem bp Robert ustanowił w 1246 r. święto Bożego Ciała dla diecezji Liége. W 1252 r. legat papieski rozszerzył je na Germanię, natomiast papież Urban IV w 1264 r. napisał bullę „Transiturus”, w której ustanowił to święto dla całego Kościoła. Śmierć papieża przeszkodziła ogłoszeniu bulli, a tym samym wprowadzeniu święta w całym Kościele. Dokonał tego Jan XXII (1334 r.), a Bonifacy IX polecił w 1391 r. wprowadzić święto Bożego Ciała wszędzie, gdzie jeszcze nie było ono obchodzone. W Polsce jako pierwszy polecił obchodzić to święto bp Nankier w diecezji krakowskiej w 1320 r. Podczas odnowy liturgicznej zamiast tradycyjnej nazwy święta Bożego Ciała wprowadzono nową nazwę: uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa.

[slideshow id=19]

Sakrament bierzmowania 2013

W dniu 27. 05. br. podczas uroczystej Eucharystii, której przewodniczył ks. abp Marek Jędraszewski, metropolita Łódzki w obecności naszego proboszcza ks. Stanisława Brachy oraz księży z dekanatu pabianickiego, został udzielony sakrament bierzmowania młodzieży z naszej parafii.

Śladami bł. ks. Jerzego Popiełuszki

W sobotę 18.05.2013r. parafianie pod przewodnictwem Księdza Jacka udali się do Warszawy na pielgrzymkę śladami błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki. W  parafii Świętego Stanisława Kostki gdzie Sługa Boży był wikarym od 1980 r. uczestniczyliśmy w Eucharystii po zakończeniu której mogliśmy ucałować relikwie męczennika. Następnie zwiedziliśmy muzeum poświęcone Jego pamięci. Przy grobie Księdza Jerzego odmówiliśmy litanię do Błogosławionego kapłana w intencji całej Ojczyzny, naszej wspólnoty parafialnej i Jana Pawła II.
_MG_6726Następnie udaliśmy się na Stare Miasto by podziwiać piękno stolicy i przypomnieć sobie choć odrobinę historii. Podczas spaceru widzieliśmy między innymi Kolumnę Zygmunta III Wazy, Pomnik Małego Powstańca, Katedrę świętego Jana i kościół świętej Anny. Ze Starówki udaliśmy się do Świątyni Opatrzności Bożej. Przed relikwiami Jana Pawła II i księdza _MG_6467Jerzego Popiełuszki odśpiewaliśmy Litanię Loretańską i z Błogosławieństwem Bożym udaliśmy się w drogę powrotną do domu. Przez cały dzień towarzyszyły nam śpiew i wspólna modlitwa oraz postaci Wielkich Polaków błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki i błogosławionego Jana Pawła II. Nasza pielgrzymka doskonale wpisała się w obchodzony w kościele Rok Wiary. Postać Księdza Jerzego zwróciła uwagę na znaczenie wiary w naszym życiu. Umocniła nas ona w tym, że zło należy zwyciężać dobrem.

Zesłanie Ducha Świętego

Pięćdziesiątego dnia po swoim zmartwychwstaniu Pan Jezus zesłał Ducha Świętego na Maryję i Apostołów zgromadzonych w Wieczerniku, wypełniając tym samym swoją obietnicę: „Gdy przyjdzie Duch Pocieszyciel, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On będzie świadczył o Mnie” (J 15, 26). W dniu Pięćdziesiątnicy Kościół, ożywiony Duchem Świętym, rozpoczyna przepowiadanie radosnej nowiny o zbawieniu wszystkim narodom.

I Komunia Święta

W niedzielę 12 maja br., o godz. 10: 00 w naszym parafialnym Kościele, 63 dzieci szkoły podstawowej klas II po raz pierwszy przystąpiły do Komunii Świętej. Były one przez cały rok przygotowywane przez siostrę Benedyktę, karmelitankę od Dzieciątka Jezus. Uroczystej Mszy św. przewodniczył ks. proboszcz, który skierował również do dzieci słowa otuchy i zachęty, aby trwać oraz pielęgnować wiarę i miłość, jaką obdarza nas Pan Jezus w Komunii św.

I Komunia Święta 2013

Pierwsza Komunia Święta, jest jednym z najważniejszych wydarzeń w życiu osoby do niej przystępującej.  W czasie uroczystej Mszy Św. dzieciom uprzednio wczesnej przygotowanym udziela się I Komunii Świętej. Jest to sakrament, symbolicznie przyjmujący młodego człowieka do grona tych, którzy bezpośrednio obcują z Bogiem i pragną Go przyjmować do swego serca i życia.