Miesiczne archiwum: Marzec 2013

Wielkanoc

Jest to czas świętowania zmartwychwstania Chrystusa. Obecnie Wielka Niedziela rozpoczyna się poranną mszą, rezurekcją (resurrectio łac. oznacza zmartwychwstanie), którą zapowiada uroczyste bicie w dzwony, głoszące, że Chrystus zmartwychwstał. Mszę poprzedza uroczysta procesja z Najświętszym Sakramentem. Rozpoczyna się przy Grobie Pańskim, przy którym ksiądz śpiewem oznajmia zmartwychwstanie Chrystusa. Następnie, niosąc monstrancję z Hostią, kapłan prowadzi procesję dookoła kościoła, przy którym w dawniej tradycyjnie usytuowany był cmentarz, aby również zmarłym ogłosić zmartwychwstanie. Na początku mszy wznoszony jest okrzyk radości Alleluja (z hebr. Chwalcie Boga), będący przyśpiewem w pieśniach wielkanocnych. Oznaką radości były również dawniej używane w okresie wielkanocnym pozdrowienia: Chrystus zmartwychwstał z odpowiedzią: Zmartwychwstał prawdziwie.

Dziś Chrystus Pan oddał życie dla waszego zbawienia.
Nie mógł dać bardziej wiarygodnego dowodu Miłości.
Teraz czeka na Wasze dłonie wyciągnięte, aby Jego dary przyjąć.
Czeka na Wasze serca, aby pozwoliły wypełnić się Jego Miłością.
Czeka na Waszą miłość, która pozwoli przemienić się Jego Mocą.
Czeka na Wasze życie, które zmartwychwstanie wraz z Nim.
Nie pozwólcie Mu czekać w nieskończoność.
Życzę Wam wszystkim świątecznej radości, ale takiej autentycznej i prawdziwej.
Takiej radości, która eksploduje z serca przepełnionego
niemożliwym do opisania szczęściem.
Przecież Chrystus zmartwychwstał.
Dla Ciebie! Tak! Dla Ciebie!
Nie można się nie radować! Alleluja.

 

Triduum Paschalne

Święta Wielkanocne są największym i najważniejszym świętem chrześcijańskim. Nie ma ważniejszych świąt. Ani święta Bożego Narodzenia, ani uroczystość ślubu, ani święcenia kapłańskie nie mogą być ważniejsze niż te dni Paschy.

W sposób bezpośredni przygotowujemy się do nich poprzez Triduum Paschalne (z łac. triduum – Święte Trzy Dni) jest to najważniejsze wydarzenie w roku liturgicznym chrześcijan, którego istotą jest celebracja Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa. Rozpoczyna się wieczorną mszą w Wielki Czwartek, a kończy nieszporami w Niedzielę Wielkanocną. Święta Wielkanocy wiążą się z żydowską Paschą. Samo słowo Pascha wywodzi się z hebr. paesah, co znaczy omijać i jest wspomnieniem niewoli narodu izraelskiego w Egipcie. Wyjście z Egiptu poprzedziło rytualne spożycie baranka paschalnego. Chrystus, kiedy spożywał ostatnią wieczerzę paschalną, wypełnił symbole starotestamentowe. To On był Barankiem Paschalnym, który dopełnił zbawczej ofiary.

Wielki tydzień

Wielki Tydzień to w tradycji chrześcijańskiej okres siedmiu dni tuż przed Świętami Wielkanocnymi. Ma on na celu przede wszystkim upamiętnienie ostatnich dni życia Chrystusa. Jest to niezwykły czas zadumy nad Ofiarą Pana. Najważniejszym momentem Wielkiego Tygodnia jest Triduum Paschalne, czyli czas rozpoczynający się wieczorną Mszą w Wielki Czwartek, a kończący drugimi nieszporami, czyli przedostatnią częścią modlitwy brewiarzowej, po południu w Niedzielę Wielkanocną.

Sama treść Wielkiego Tygodnia obejmuje wydarzenia począwszy od triumfalnego wjazdu Chrystusa do Jerozolimy w Niedzielę Palmową, poprzez Jego ostatnie dyskusje z Sanhedrynem, przepowiednie Jezusa o zburzeniu Jerozolimy i końcu świata, odbycie Ostatniej Wieczerzy i Mękę Pańską, na chwalebnym Zmartwychwstaniu skończywszy.

Niedziela Palmowa

Wielki Tydzień otwiera Niedziela Palmowa. Nazwa tego dnia pochodzi od wprowadzonego w XI w. zwyczaju święcenia palm. Liturgia bowiem wspomina uroczysty wjazd Jezusa do Jerozolimy, bezpośrednio poprzedzający Jego mękę i śmierć na krzyżu. Witające go tłumy rzucały na drogę płaszcze oraz gałązki, wołając: „Hosanna Synowi Dawidowemu”. O uroczystym wjeździe Pana Jezusa do Jerozolimy piszą wszyscy czterej Ewangeliści. Samo to świadczy, jak wielką rangę przywiązują do tego wydarzenia z życia Jezusa Chrystusa.

Liturgia Niedzieli Palmowej jest rozpięta między dwoma momentami: radosną procesją z palmami oraz czytaniem – jako Ewangelii – Męki Pańskiej według jednego z trzech Ewangelistów synoptycznych: Mateusza, Marka lub Łukasza (Mękę Pańską wg św. Jana czyta się podczas liturgii Wielkiego Piątku). W ten sposób Kościół podkreśla, że triumf Chrystusa i Jego Ofiara są ze sobą nierozerwalnie związane.

Chrystus wkracza do świętego miasta jako jego Król i Pan, odbiera spontaniczny hołd od mieszkańców Jerozolimy. Przez to Kościół chce podkreślić, że kiedy Chrystus Pan za kilka dni podejmie się tak okrutnej śmierci, to jednak nigdy nie pozbawi się swojego majestatu królewskiego i prawa do panowania. Przez mękę zaś swoją i śmierć to prawo jedynie umocni. Godność królewską Chrystusa Pana akcentują antyfony i pieśni, które śpiewa się w czasie rozdawania palm i procesji.

HABEMUS PAPAM! Mamy nowego Papieża: Franciszka

Nowym papieżem został argentyński kardynał Jorge Mario Bergoglio, który przyjął imię Franciszka. Jest on arcybiskupem Buenos Aires, a zarazem prymasem całej Argentyny. Ma 76 lat, urodził się 17 grudnia 1936 roku.
Wybór Kard. Bergoglio na papieża oznacza, że na tronie piotrowym po raz pierwszy w historii zasiądzie Jezuita. Kardynał jest uznawany za wyjątkowo skromnego i powściągliwego. Do tej pory Bergoglio unikał wysokich stanowisk w hierarchii kościelnej, wiodąc prosty styl życia. Wiek kardynała wskazuje na to, że purpuraci nie chcą długiego pontyfikatu.

Przyszły papież, zanim oddał się kapłaństwu, studiował chemię, co jest dość rzadkie pośród duchownych. Święcenia przyjął w 1969 roku mając wtedy 33 lata. Już wtedy okrzyknięto go głową argentyńskiego kościoła.
[Źródło: onet.pl]

Rekolekcje wielkopostne 2013

W dniach 18-23 marca 2013 roku

Rekolekcje  prowadzi ks. dr Rafał  Leśniczak

PONIEDZIAŁEK 18 marca 2013r.

9:00 Liturgia Słowa Bożego i  nauka dla I, II, III i IV  klas  Szkół  Średnich
11:00 Liturgia  Słowa  Bożego i nauka  dla Gimnazjalistów

WTOREK  19 marca 2013r

9:00 Liturgia Słowa Bożego i  nauka dla I, II, III i IV klas Szkół  Średnich
10:00  Msza  św. z   nauką   dla   wszystkich,  św.  Józef  Patronem  ludzi  Pracy
11:30 Liturgia Słowa Bożego i nauka dla Gimnazjalistów
18:00  Msza  św. z nauką   dla   wszystkich, św. Józef   Patronem   ludzi   Pracy

ŚRODA 20 marca 2013 r.

ZAKOŃCZENIE  REKOLEKCJI  DLA  MŁODZIEŻY  GIMNAZJUM  I  SZKÓŁ ŚREDNICH I  ROZPOCZĘCIE  REKOLEKCJI  DLA  SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
  8:30 Spowiedź Święta dla  młodzieży  Szkół Średnich z  klas I, II, III i IV.
  9:00 Msza  św. z  nauką  kończącą rekolekcje dla młodzieży  Szkół  Średnich
10:00 Spowiedź Święta dla młodzieży z Gimnazjum
10:30 Msza św. z  nauką  kończącą rekolekcje dla  młodzieży  z  Gimnazjum
12:00 Rozpoczęcie  rekolekcji dla  Szkoły Podstawowej  klasy  I – VI; konferencja
18:00  Msza  św.  z  nauką   dla   wszystkich

CZWARTEK 21 marca 2013 r.

11:00 Liturgia  Słowa Bożego i  nauka dla dzieci klas 0 – II Szkoły Podstawowej
12:00Liturgia  Słowa Bożego i  nauka dla dzieci klas III – VI Szkoły Podstawowej
18:00 Msza św.  z  nauką dla dorosłych
19:15Nauka dla przygotowujących się do bierzmowania i ich rodziców

PIĄTEK 22 marca 2013 r.

  7:00 Msza św. z nauką ogólną dla dorosłych
  8:30 Msza  św. i nauka dla dzieci klas O – II Szkoły Podstawowej
  9:30Spowiedź dla dzieci klas III – VI Szkoły Podstawowej
10:00 Msza  św. i  nauka  dla klas III –VI Szkoły  Podstawowej
11:30Spowiedź  święta  dla  chorych
12:00 Msza św. z nauką dla chorych z udzieleniem Sakramentu Chorych
16:00 Droga Krzyżowa dla dzieci
17:20 Droga Krzyżowa dla młodzieży i dorosłych
18:00 Msza św. z nauką dla dorosłych

SOBOTA 23 marca 2013r.

  7:00 Msza św. z nauką rekolekcyjną dla dorosłych
  8:00 – 11:00 Spowiedź  Święta dla dorosłych
11:00 Msza św. z nauką  rekolekcyjną dla dorosłych
15:00 – 18:00 Spowiedź  Święta dla dorosłych
18:00 Msza św. z nauką kończącą  rekolekcje dla dorosłych

Wielki Post

PANIE UMOCNIJ NASZĄ WIARĘ

Serdecznie   zapraszam  do  udziału w  Rekolekcjach
Ks. STANISŁAW  BRACHA