Miesiczne archiwum: Marzec 2012

ks. wikariusz mgr Jacek Syjud

Ksiądz wikariusz mgr Jacek Syjud urodził 4 września 1984 w Limanowej. Ukończył szkołę podstawową w Zasadnym, rodzinnej miejscowości woj. małopolskie, oraz LO im. św. Kingi w Łącku.

Święcenia kapłańskie, przyjął w dniu, 6 czerwca 2009 roku w Łodzi. Jako neoprezbiter został skierowany do parafii p.w. św. Rocha w Drużbicach. Po dwóch latach pracy został przeniesiony do nowej parafii p.w. MB Częstochowskiej w Ksawerowie.

Ks. mgr kan. Stanisław Bracha

Ksiądz mgr kan. Stanisław Bracha urodził się w Dobroniu 4 maja 1952 r. Tam też ukończył szkołę podstawową. Maturę otrzymał po ukończeniu Technikum Mechanicznego w Pabianicach. W 1972 r. wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi. Dwa miesiące później został wzięty do wojska i przez kolejne dwa lata służył w specjalnej kleryckiej Jednostce Wojskowej w Bartoszycach. Po odbyciu zasadniczej służby wojskowej wrócił do Seminarium na drugi rok studiów. Święcenia kapłańskie przyjął w łódzkiej katedrze 20 maja 1979 r. W sierpniu tego roku rozpoczął pracę duszpasterską jako wikariusz parafii Gałkówek. Pracował u boku niezapomnianego proboszcz ks. kan. Bolesława Kopytka. W tym czasie prosił bp. Józefa Rozwadowskiego o możliwość wyjazdu na misje. Niestety, po dwóch latach został powołany, by pełnić funkcję wikariusza w parafii Piątek. Oprócz posługi wikariusza przyszło mu pełnić tam inne zadania i obowiązki. Nowa plebania w Piątku została wybudowana pod jego kierownictwem. Tam też spełniły się jego marzenia i otrzymał pozwolenie od nowego ordynariusza – ks. arcybiskupa Władysława Ziółka na pracę misyjną. Znalazł się w grupie 100 kapłanów, którzy byli darem dla Ojca świętego Jana Pawła II w czasie II Ogólnopolskiego Kongresu Eucharystycznego w czerwcu 1987 r. Z Piątku odszedł w 1986 r., by przez rok przygotowywać się w Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie. Posłany przez Ojca Świętego w I987 roku wyjechał do Argentyny. Został najpierw proboszczem parafii misyjnej w Quimili, którą wraz z ks. Eugeniuszem Milewiczem tworzył od podstaw. Po pięciu latach, 27 listopada 1993 r. został powołany do pracy w Kurii Biskupiej diecezji misyjnej Anatuya by przy boku bp. Antonio Baseotto pełnić funkcję sekretarza, kanclerza i ekonoma tej diecezji.

Po 10 latach pracy na misjach ks. Stanisław Bracha powrócił do Polski i do swojej macierzystej diecezji. Niespełna dwa miesiące później ks. arcybiskup mianował ks. Stanisława Brachę proboszczem w Ksawerowie. Od ówczesnego Dziekana Pabianickiego przejął on parafię w Ksawerowie 3 września 1997 r. W niedzielę 7 września został uroczyście wprowadzony na urząd proboszcza przez ks. prał. Jana Szubę – dziekana pabianickiego. 15 czerwca 2000 r. został mianowany kanonikiem honorowym Archikatedralnej Kapituły Łódzkiej.

Małżeństwo

 • Narzeczeni muszą wcześniej ukończyć katechizację przedmałżeńską.
 • Zamiar zawarcia małżeństwa zgłaszamy na 3 miesiące przed planowanym terminem ślubu w godzinach pracy kancelarii parafialnej, lub po uprzednim umówieniu się. Jest to wystarczający czas na wygłoszenie zapowiedzi, udział w dniu skupienia dla narzeczonych, oraz drugie spotkanie w kancelarii.
 • Narzeczeni zgłaszają się także do USC, aby otrzymać odpowiednie dokumenty do zawarcia ślubu konkordatowego, albowiem ślub kościelny jest także zanotowany w USC i dopiero wtedy pociąga za sobą skutki cywilno – prawne.
 • Narzeczeni, dwukrotnie przystępują do Spowiedzi św. Pierwsza z tych spowiedzi powinna być spowiedzią generalną z całego życia wkrótce po wizycie w kancelarii. Drugą spowiedź najlepiej odprawić na kilka dni przed planowanym ślubem.
 • Świadkowie ślubu muszą być wierzącymi i praktykującymi katolikami. Wykluczone jest ich niemoralne życie, albo życie w konkubinacie, lub związku niesakramentalnym. Świadkowie powinni również przystąpić do Komunii św.
 • Pamiętajmy o rocznicach ślubu. Starajmy się przeżyć w sposób religijny (Spowiedź, Msza św., i Komunia św.)

Do kancelarii parafialnej na rozmowy przedmałżeńskie należy przynieść:

 1. Dowody osobiste
 2. Świadectwa chrztu (jeśli ktoś był chrzczony poza parafią MB Częstochowskiej w Ksawerowie).
 3. Rok I Komunii Św.
 4. Zaświadczenia z USC (3 egzemplarze)
 5. Świadectwa ukończenia Kursu przedmałżeńskiego
 6. Nazwiska świadków i dokładne adresy
 7. Zaświadczenie z Poradni Rodzinnej

UWAGA!!!
Należy pamiętać, że świadectwo chrztu jest ważne sześć miesięcy od daty jego wystawienia, natomiast dokumenty wydane w USC są ważne trzy miesiące od daty wystawienia. Zatem data zawarcia  sakramentu małżeństwa nie może przekroczyć upływu terminu ważności powyższych dokumentów.

Pogrzeb

Zgłaszając pogrzeb do kancelarii parafialnej należy przynieść akt zgonu zmarłego z USC, kwit cmentarny jeżeli pochowanie zgonu będzie w grobie już używanym po przodkach.

Nasz udział w pogrzebie niech będzie wyrazem wiary w życie wieczne. Dlatego podczas konduktu żałobnego starajmy się modlić i śpiewać, a nie tylko być widzami. Nie rozmawiajmy w czasie prowadzenia ciała do kościoła, i w czasie odprowadzania na cmentarz.

Rodzina zmarłego niech przystąpi wcześniej do Spowiedzi św.

Zamawiając nekrolog zmarłego w Zakładzie Pogrzebowym prosimy pisać na nim prawdę zwłaszcza, jeśli chodzi o zaopatrzenie, bądź nie zaopatrzenie Sakramentem Namaszczenia Chorych zmarłego i zawieszeniu po ustaleniu pogrzebu w Kancelarii parafialnej.

Wielu z was, (a przyjmuje się ten zwyczaj coraz powszechniej) zamawia Msze św. za zmarłych. To piękny gest pamięci i pomocy zmarłym.

Namaszczenie Chorych

 • Tego Sakramentu udzielamy podczas Nabożeństw dla chorych w czasie rekolekcji parafialnych i dni chorych.
 • W domu na przyjście kapłana prosimy przygotować: biały obrus, postawić krzyż na stole i wodę święconą oraz zapalić świece.
 • Do chorych będących w niebezpieczeństwie śmierci udajemy się o każdej porze.
 • Według przepisów prawa kanonicznego Sakramentu Namaszczenia Chorych udzielamy ludziom ciężko chorym, oraz będącym w podeszłym wieku. Można go przyjmować wielokrotnie w różnych chorobach, jednak nie należy go nadużywać. Tzn. jeśli ktoś codziennie uczęszcza do kościoła nie powinien przyjmować tego Sakramentu na Nabożeństwach dla chorych!
 • Serdecznie prosimy, aby chorych zgłaszać w zapowiedzianych dniach. Będzie nam wtedy łatwiej zaplanować dojazd do chorych. Prosimy także, aby lżej chorym umożliwić przybycie do kościoła.

Sakrament Pokuty

Z Sakramentu Pokuty w naszej parafii można skorzystać w czasie nabożeństw oraz przed każdą Mszą św.

Comiesięczne spowiedzi z okazji I piątku:

 • Ogólna w Pierwsze Piątki od godz. 6:30.
 • Dla dzieci, młodzieży i starszych w I piątki od godz. 17.30.
 • Również w Pierwszy Piątek, od godz. 9:00 odwiedzamy chorych.